Pille Ivask • 5. detsember 2014 kell 5:10

ILO: töötasud on stagneerumas

Pakistani vabrikutööline uinakut tegemas  Foto: epa

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ehk ILO hoiatab, et arenenud majandusega riikides on palgakasv seisma jäänud, kirjutab Financial Times.

ILO kaks korda aastas ilmuvast globaalse töötasu uuringust selgub, et 2012. aastal kasvas reaalpalk vaid 0,1% ning möödunud aastal 0,2%. Mitmetes riikides, näiteks Suurbritannias, Jaapanis ja Itaalias teenivad inimesed aga vähem palka kui 2007. aastal.  

ILO hinnangul pole töötasude seisak vaid 2008. aasta majanduskriisi – mis suurendas töötuse määra ning vähendas mitmetes riikides majanduskasvu - tulemus. Põhjusteks peetakse ka pikaajalist survet globaliseerumisele ja tehnoloogiale.

Alates 1980. aastatest on tootmine kasvanud oluliselt kiiremas tempos kui palk, mis tähendab, et töötajad teenivad aina väiksemat osa majanduskasvust. Trendi katkestas mõningal määral majanduskriis, kuid enamikus riikides on olukord taastunud. Eranditena saab välja tuua Prantsusmaa ja Suurbritannia, kus töötasu ja majanduskasvu suhe on jäänud võrdlemisi stabiilseks, kuigi palgakasv on olnud võrdlemisi tagasihoidlik.

Samal ajal on töötasud arenevates riikides jätkanud kasvamist. Keskmine kuupalk arenevates majandustes on 1000 dollarit ehk umbes 800 eurot, kolmandik nii-öelda rikka maailma keskmisest.

Siiski olid arenevate majanduste palgakasvud väga erinevad. Aasias, Ida-Euroopas ning Kesk-Aasias kasvasid palgad 6% võrra, kuid Aafrikas ja Ladina-Ameerikas oli kasv väiksem kui 1%.

Hetkel kuum