Piret Reiljan • 21. jaanuar 2015 kell 8:30

Rüütmann pääses kriminaalasjast

Toomas Rüütmann 2008. aasta kevadel oma autoäri juures poseerimas.  Foto: Veiko Tõkman

Aastaid kestnud pankrotisüüteo kriminaalasi skandaalse eksautokaupmehe Toomas Rüütmanni vastu lõpetati avaliku menetlushuvi puudumise tõttu ning ta peab riigikassasse tasuma 800 eurot.

Rüütmanni skeemis kasutati sama tankisti nagu Autorollo skeemis ja ka Rüütmanni abimees oli sama, kes Autorollos - advokaat Siim Roode.

Kriminaalasi Rüütmanni suhtes lõpetati Viru maakohtu 16. jaanuari määrusega kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 202 alusel, mis võimaldab kriminaalmenetluse lõpetamist avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur. Kriminaalmenetluse lõpetamist taotles Viru ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova ja põhjendas seda mh asjaoludega, et Rüütmann on varasemalt kriminaalkorras karistamata ja uute tema poolt toimepandud kuritegude kohta informatsioon puudub. Samuti pole Rüütmannile etteheidetavates kuriteoepisoodides esitatud tsiviilhagi.

Rüütmanni süüdistati oma maksevõime olulises vähendamises või enda maksejõuetuks muutmises. Sündmused, mis uurimise all olid, toimusid praeguseks juba üle kuue aasta tagasi 2008. aasta suvel.

Täpsemalt süüdistati Rüütmanni selles, et ajavahemikul 2008. aasta juulist septembrini võttis ta OÜ TR Majad (pankrotis) ainuosaniku ja nõukogu liikmena vastu otsuseid ning teadvalt suunas, nõustas ja andis korraldusi osaühingu juhatuse liikmele Argo Hollole ja osaühingut volikirja alusel esindanud Riina Pellole, mille alusel ta koos nimetatud isikutega teadvalt võttis äriühingule põhjendamatud kohustused. Rüütmann kahjustas süüdistuse kohaselt osaühingu vara seda loovutades ja võõrandades ning põhjustas oma teadliku tegevusega osaühingu püsiva maksejõuetuse. Sellise tegevuse tõttu ei suutnud TR Majad võlausaldajate ees kohustusi täita.

Autorollost tuttavad tegelased

Süüdistatavatena olid koos Rüütmanniga kohtu all ka nimetatud variisikud Hollo ja Pello, kelle suhtes lõpetati kriminaalasi sama määrusega. Olgu öeldud, et Hollo on sama variisik, keda kasutati ka Autorollo skeemis, mille tõttu on hiigelnõue teiste hulgas esitatud Reformierakonna tipp-poliitikutele Rain Rosimannusele ja Keit Pentus-Rosimannusele. Teine kahe skeemi ühine nimetaja on advokaat Siim Roode, kes ajas asju nii TR Majade kui ka Autorollo varast tühjendamisel.

Rüütmann peab värske ja teda kriminaalasjast päästnud kohtumääruse kohaselt riigituludesse maksma 800 eurot ja lisaks kriminaalmenetluse kulud 745 eurot. Hollo peab maksma 800 eurot pluss 1249 eurot menetluskulusid ning Pello 800 eurot pluss 529 eurot menetluskulusid.

Advokaat Siim Roode (vasakul) ja Toomas Rüütmann. Roode esindas Rüütmanni 2008. aastal viimase pankrotiprotsessis.  Foto: Andras Kralla

SEB pidi investoreile kahju korvama

2009. aasta lõpus kirjutas Äripäev, kuidas SEB Rüütmanni autoärist Kommest Auto sinna laenuks antud kümneid miljoneid kroone päästis, kuid samal ajal TR Majade võlakirjainvestoritele ärimehe probleemidest teatamisega viivitas. Toona oli pank sunnitud teatama, et tasub kahju kannatanud võlakirjaomanikele kokku 177 miljonit krooni ehk pank tunnistas oma viga võlakirjainvestorite informeerimisel. Pärast seda, kui TR Majade võlakirjade tagatis Rakvere Põhjakeskuse näol oli SEB kui võlakirjade tagatisagendi seljataga ettevõttest välja viidud, oli Rüütmanni ainus oluline vara Kommest Auto – pank päästis ettevõttest pea kogu oma laenu, võlakirjainvestorid jäid esialgu pika ninaga.

Toomas Rüütmanni tuntumad ärid ongi olnud Kommest Auto ja TR Majad, mis on mõlemad pankrotis. Pärast neid jamasid keskendus Rüütmann õunte kasvatamisele, kuid ka seda äri on saatnud korduvad probleemid. Näiteks Rüütmanni juhitud ja tema abikaasa osalusega Polli Fruit tulundusühistu on Äriregistrist mullu kustutatud ja ettevõtte pankrotimenetlus lõpetati raugemise tõttu. Ka Rüütmanniga seotud OÜ Rõngu Aed on raskustega võidelnud, mh on ettevõtte juhatuses olnud meile juba tuttav Hollo, praegu juhib ettevõtet Rüütmann ise.

2008. aastal kuulutati välja Rüütmanni kui füüsilise isiku pankrot, ent 2009. aastal tühistas Tallinna ringkonnakohus omakorda selle Harju maakohtu otsuse.

Hetkel kuum