Marta Jaakson • 11. märts 2015 kell 13:52

Elering: võitjaid ei ole

Eleringi juhi Taavi Veskimägi sõnul pole iga üksiku kinnisasja omanikuga mõttekas talumistasu suuruses eraldi kokku leppida.  Foto: Veiko Tõkman

Elering soovib, et riik looks seadusega kõigile võrguettevõtjatele ühtsed alused hüvitiste maksmiseks, täna avaldatud riigikohtu otsus nende sõnul hüvitiste maksmiseks selgeid ja ühtseid aluseid ei anna.

„Kohtuotsus ei andnud võrguettevõtjatele ühtseid ja selgeid aluseid hüvitise maksmiseks,“ nentis Eleringi pressiesindaja Ain Köster.

Köster märkis, et riigikohus tühistas kahe esimese kohtuastme otsused ja saatis kohtuasja uuesti läbivaatamiseks Harju maakohtusse, seega ei saa Köstri sõnul võitjaid ega kaotajaid nimetada.

Elering rõhutas, et riigikohtu kolleegium juhtis otsuses seadusandja tähelepanu asjaolule, et tehnorajatiste talumise tasu suurust reguleerinud seadusesätete tühistamisest möödunud juba ligi kolm aastat. Samas ei tähenda vastava metoodika puudumine, et kohtul ei oleks võimalik vajadusel analoogiat kasutades õiglases määras talumistasu määrata. Köster nentis, et kuigi Eleringil ei ole praegu välja pakkuda selgeid lahendusi, millistel alustel tuleks hüvitisi maksma hakata, kavatsetakse need välja töötada võrguettevõtjate ümarlaual.

„Riigikohtu otsuse valguses on vaja kiiresti luua talumistasu maksmise ühtsed alused, sest otsus võib viia ebamõistlikku olukorrani, kus iga üksiku kinnisasja omanikuga tuleks talumistasu suuruses eraldi kokku leppida või vaielda selle suurus läbi kohtus. See on ühiskonnale väga kallis lahendus,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Elering kinnitas, et ei kavatse talumistasude maksmist vältida ning on valmis maksma ettenähtud suuruses talumistasu, kui see on kehtestatud põhiseadusega kooskõlas oleva metoodika alusel.

Eleringi teatel nõustus riigikohus asjaoluga, et Eleringi seisukohad jäeti varasemates kohtuastmetes põhjendamatult arvestamata.

Võrguettevõtja hallatava elektrivõrgu alla jääb üle 17 000 kinnistu. Elering märkis, et sama probleem puudutab Eleringi kõrval märgatavat hulka võrguettevõtteid ja kokku sadu tuhandeid kinnistuid.

Hetkel kuum