Eliisa Matsalu • 8. aprill 2015 kell 12:30

Kas IRList sõideti üle?

Täna lõid lõplikult käed SDE esimees Sven Mikser, peaminister Taavi Rõivas ja IRLi esimees Urmas Reinsalu.  Foto: Andres Haabu

IRLi madalapalgaliste maksureformi idee uues valitsusliidus heakskiitu ei saanud. Erakond aga leitud kompromisside üle ei nurise.

Täna allkirjastati Reformierakonna, SDE ja IRLi koalitsioonilepe. Kuigi märtsi algusest saati kestnud läbirääkimiste käigus oli IRL partneritega võrreldes oma sõnavõttudes meedias tagasihoidlikum, on erakond koalitsioonileppe lõpptulemusega rahul. „Läbirääkimised näitasid selgelt, et tuleb olla kange ja mitte järele anda. Nii jõudsime lõpuks ka tulemuseni,“ naljatles leppe allkirjastamisel riigikogus viimaseid kuid IRLi esimees, tulevane justiitsminister Urmas Reinsalu. „Lepe oleks kindlasti kehvem olnud, kui IRL poleks oma panust andnud.“

Reinsalu sõnul on IRLi jaoks olulisim ja keskseim leppes see, et Eesti sai omale eestimeelse valitsuse, kes panustab riigikaitsesse rohkem. „Rahvusriigi põhimõtteid kandev poliitika jätkub,“ ütles Reinsalu. Praktilise poliitika poolelt on Reinsalu rahul, et koalitsioonileppega on antud selge mandaat riigi- ja haldusreformi läbiviimiseks.

Tagasimakse süsteem

Koalitsioonileppe järgi loob uus valitsus madala sissetulekuga töötavate inimeste iga-aastase tagasimakse süsteemi, millega riik toetab inimesi elujärje parandamisel ja soodustab nende tööle siirdumist. Süsteem jõustub järgmise aasta esimesest jaanuaris. Uus skeem ei asenda toimetulekutoetuse maksmise süsteemi, vaid on mõeldud täisealisele täiskoormusega püsivalt töötavale vähemalt alampalka saavale inimesele, kelle igakuine töötasu on tema ainukene sissetulekuallikas. Tagasimakse kujunemisel arvestatakse alampalga ja vaesuspiiri muutumisega. Makse suurus arvutatakse, lahutades absoluutse vaesuse piirist 35% inimese brutokuupalgast ning korrutatakse töötatud kuude arvuga.

Valem vaadatakse vajadusel üle iga-aastase riigieelarve koostamise käigus. Tagasimakse administreerimisel kasutatakse Maksu - ja Tolliameti andmeid, et tagasimakse jõuaks inimeseni võimalikult mugavalt ja riigi halduskoormust suurendamata.

Minisrisaaki kesiseks ei pea

IRLi südameteema läbirääkimistel oli madalapalgaliste toimetulek. Reinsalu ütles, et kuigi leitud kompromiss pole see, mida pakkus IRL välja madalapalgaliste maksureformiga, töötab tagasimaksete programm sellegipoolest. „See annab kindlasti madalapalgalistele kindlustunnet, kuna nende rahaline võit tagasimaksetega ongi selline, et maksu põhimõtteliselt pole,“ ütles ta.

IRLi ministritesaaki on peetud küll kesiseks, ent Reinsalu sõnul ei tasu ka selle üle nuriseda – riigi seisukohalt on nii riigi- kui ka rahandusministri portfell keskse tähtsusega ning koalitsioonileppes on mitmed olulised teemad adresseeritud just sotsiaalministeeriumile. Ta lisas, et riigireformi üks tulemus võiks aga olla see, et ministeeriumid toimiksid rohkem kui meeskonnad. „Senimaani on Eesti riigijuhtimises olnud liiga palju loogikat, et ministeeriume käsitletakse kui vürstiriike,“ ütles ta.

IRL-i ministrikandidaadid on: Urmas Reinsalu justiitsminister, Sven Sester rahandusminister, Marko Pomerants keskkonnaminister ja Margus Tsahkna sotsiaalkaitseminister.

Sester: „Hea lepe on.“

Tulevane rahandusminister Sven Sester ütles, et kavatseb rahandusministrina hoida sama kurssi, mis tema eelkäijadki. „Olen ka ise selles suunas riigikogu rahanduskomisjoni esimehena osaline olnud ja alustan rahandusministri tööd kindla tundega,“ ütles ta. Riigikogust häälte üle lugemise käigus ühe häälega välja jäänud Sester lisas, et ta polegi mõelnud, kumba tööd ta eelistanuks – ministri või parlamendisaadiku kohta. „Erakonnas tehti ettepanek võtta ministrivastutus ja ma olen seda nõus tegema. Kompetentsi peaks mul olema,“ märkis ta.

Sester lisas, et läbirääkimised olid pikad ja kõik erakonnad pidid tegema järeleandmisi, et leping üldse sõlmitud saaks. „Mulle teeb rõõmu, et meie jaoks olulised märksõnad on lepingus kajastust leidnud ja seda konkreetsete kuupäevade ja prioriteetidega,“ ütles ta.  Näiteks jõustub madalapalgaliste tagasimakseprogramm juba järgmise aasta esimesel jaanuaril. Sesteri sõnul on see lähenemine Eesti maksusüsteemile uudne, kuna pööratakse tugevalt tähelepanu just neile, kes seda vajavad. Programmi väljatöötamisel tuli teha mitmeid kompromisse. Põlevaid arutelusid oli Sesteri sõnul selle üle, kui palju olid osapooled nõus sellele riigieelarvest raha kulutama. „Lõpptulemus on hea,“ lisas ta. 

Samuti on Sesteri sõnul IRLi võiduks see, et koalitsioonilepe lubab kindlalt riigi- ja haldusreformi. „Samuti luuakse elatisabifond, millest Reet Roos rääkis juba 10 aastat tagasi,“ ütles ta.

 

Hetkel kuum