Äripäev • 20. oktoober 2015 kell 10:17

Haldusasjus riigi õigusabi saajate hulk kasvab

Haldusasjus riigi õigusabi saajate hulk kasvab.  Foto: Julia-Maria Linna

Advokaadibüroo Rask, kes osutab kodanikele riigi õigusabi haldusasjus, märgib, et selline võimalus ei ole paljudele teada ning seetõttu on paljud abivajajad jätnud end õiguskaitse võimaluseta.

Isikule antakse riigi kulul õigusteenust. Riigi õigusabi osutab advokaat.

Antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses, õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises.

Õigusteenuse eest maksab esialgu riik. See ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust. Näiteks võidakse õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu.

Pärast eelmisel aastal võidetud konkurssi on Raski büroo haldusmenetluse ja riigiõiguse meeskond haldusasjades andnud riigi õigusabi pea kolm korda enamatele inimestele kui anti keskmiselt varasematel aastatel. "Veidi alla aasta jooksul oleme riigi õigusabi pakkunud üle sajas haldusasjas. Varasem keskmine nõustamisjuhtumite arv oli umbes 33 asja aastas," märkis Villy Lopman advokaadibüroost Rask.

Büroo on inimesi õigusnõuga abistanud vaidlustes maksu- ja tolliametiga, kohalike omavalitsustega, politsei ja piirivalveametiga ning sotsiaalkindlustusametiga. „Oleme tegelenud ka paljude varjupaigataotlejate juhtumitega," märkis Lopman.

Eelmise aasta augustis võitis advokaadibüroo Rask advokatuuri korraldatud konkursi ning osutab kuni 2016. aasta lõpuni riigi õigusabi haldusasjades. Teenuse rahastus tuleb riigieelarvest.

Advokatuuri tänavune riigi õigusabi prognoos haldusasjus oli 34 tellimust.

 

Tasub teada:Viimase kolme aasta jooksul on 59% Eesti inimestest vajanud õigusabi, kuid seda kasutanud on vaid 36%.60% pidas õigusteenuse kõrget hinda peapõhjuseks, miks nad ei saanud vajaduse korral juristi või advokaadi abi kasutada.Allikas: Faktum & Ariko

Hetkel kuum