Äripäev • 11. detsember 2015 kell 6:10

Riigikohus: Seli on süüdi

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Neinar Seli on süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises.  Foto: Eiko Kink, Äripäev

Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Neinar Seli on süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises.

Jaanuaris saatis Seli  spordialaliitudele kirja, kus lubas, et kui jääb kohtus korruptsioonis lõplikult süüdi, astub ta Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendi ametist tagasi.

Vaata videost, mida rääkis Neinar Seli ajakirjanikele pärast süüdijäämist esimeses kohtuastmes. Näiteks teatas ta, et on siiamaani aus olnud ja väljub ausalt ka kohtumajast.

Lähemalt riigikohtu otsusest. Kolleegium rahuldas osaliselt Neinar Seli kaitsja kassatsiooni ja muutis maa- ning ringkonnakohtu otsuse põhjendusi, kuid nõustus lõppjäreldusega, et Neinar Seli on talle süüdistuses ette heidetud korruptsioonikuriteo toime pannud.

Riigikohtu hinnangul lugesid kohtud nõuetekohaselt tõendatuks, et Seli, kes oli nii Tallinna Sadama nõukogu esimees kui ka EOK president, hääletas Tallinna Sadama nõukogu 31. oktoobri 2013. a koosolekul otsuse poolt maksta EOKle 250 000 eurot toetust.

Korruptsioonivastane seadus keelab ametiisiku osalemise otsuse vastuvõtmises, kui otsuse tulemus mõjutab ametiisiku või temaga seotud isiku huve ehk kui tegemist on nn huvide konfliktiga. Toimingupiirangut on rikutud ka siis, kui sellega varalist kahju ei kaasne.

Seli kriminaalasja õiguslik põhiküsimus oli see, kas süüdistatav Tallinna Sadama nõukogu esimehena oli ametiisik, kes pidi järgima korruptsioonivastases seaduses ette nähtud toimingupiiranguid.

Riigikohus selgitas, et korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangud laienevad ka riigi osalusega äriühingu nõukogu liikmele, kelle on ametisse valinud riik. Selline nõukogu liige on korruptsioonivastase seaduse tähenduses ametiisik, sest riigivaraseadus paneb talle ülesande tagada äriühingus riigi huvide kaitse, kui see ei satu vastuollu tema kohustustega äriühingu ees.

Neinar Seli oli Tallinna Sadama nõukogus riigi esindaja ja seega ka ametiisik. EOK oli aga Neinar Seliga seotud isik.

Osaledes EOKle toetuse andmise otsustamisel, eiras Neinar Seli korruptsioonivastast seadust. Arvestades kavandatud toetuse summat – 250 000 eurot –, rikkus Neinar Seli toimingupiirangut suures ulatuses, mis on karistatav kuriteona.

Loe ka Neinar Seli avaldust, kus ta ütleb muu hulgas luuleliselt, et tema ei lepi sellega, et lauldud on selle laul, kes veel seadust hoiab aus.

Hetkel kuum