Äripäev • 12. jaanuar 2016 kell 12:45

Arvatav kuritegelik organisatsioon kohtu all

Marko Kalev (seisab paremal) ja tema arvatavad käsilased, kes osalesid kütuseäri skeemis, täna Harju maakohtus.  Foto: Andras Kralla

Harju maakohtus on alanud järjekordne suur maksupettuse protsess, kus kütuseäriahela püsti pannud Marko Kalevit süüdistatakse kuritegeliku ühenduse organiseerimises, mis tekitas riigile maksukuriteoga 825 000 eurot kahju.

Korduvalt maksuskeemide tõttu kohtu all olnud Kalev lõi süüdistuse kohaselt kuritegeliku ühenduse, mis koosnes vähemalt üheksast inimesest ja mille tegevus oli suunatud maksupettuse toimepanemisele vedelkütuse hulgimüügi valdkonnas. Süüdistusest pääses aga Kalevi äripartner ses samas kütuseäris – Põhja ringkonnaprokuröri Martin Tuuliku sõnul ei kinnita tõendid Jürgen Järviku osalust maksukuriteo toimepanemisel.

„Kuritegeliku ühenduse eesmärk oli süüdistuse põhjal pakkuda käibemaksu tasumata jätmise kaudu konkurentidest odavamat kütust ja teenida seeläbi kuritegelikku tulu,“ rääkis Tuulik. Selleks kasutati ära kuni 2012. aasta aprillini vedelkütuse seaduses olnud „auku“. Nimelt kehtestati 2011. aasta aprillis kütuse müügiga tegelevatele ettevõtetele miljoni euro suuruse tagatise nõue, mille täitmist tuli aktsiisilaopidajal kütuse väljastamisel majandustegevuse registrist kontrollida. Samas oli kuni 2012. aasta kevadeni aktsiisilaopidajal lubatud kütust väljastada ka teistele äriühingule, mis kinnitasid, et kasutavad kütust ainult omatarbeks ja ei müü seda edasi.

Seda sätet kasutaski süüdistuse kohaselt Kalevi organiseeritud kuritegelik ühendus ära ja omatarbeks väljastatud kütus müüdi läbi mitme varifirma edasi ning tekkinud käive jäeti õigesti deklareerimata, mistõttu jäi jaanuarist märtsini 2012 riigile laekumata 825 000 eurot käibemaksu.

Rahvusvahelised skeemid

Kriminaalasja eeluurimisel kogutud andmeil oli Kalevi ja temaga seotud inimeste kontrolli all terve kütuseäriahel, kuhu kuulus kümme osaühingut. Kaleviga kooskõlastati tehinguid ja tema oli süüdistuse järgi peamine otsustaja. Mh oli Kalev juhatuse liige ettevõttes Pakavi Partners, mille kaudu võeti välja maksupettuse tulemusena saadud raha.

"Viimastel aastatel on maksukuriteod muutunud järjest rahvusvahelisemaks, üha sagedamini kasutatakse välismaiseid variisikuid ja äriühinguid, et muuta kuritegude uurimine Eesti õiguskaitseasutuste jaoks võimalikult keeruliseks,“ nentis prokurör Tuulik.

Tööjaotus kuritegelikus ühenduses

Maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises süüdistab prokuratuur seitset inimest. Süüdistuse järgi oli neil kõigil skeemis oma roll.

Kuldar Lugna (39) tegeles OK Oiltrade’is kütuse hulgimüügiga ja Aivar Bärg (49) korraldas tööd Soldina Õlibaasis, kus kütus vahetas omanikku ja anti üle varifirmadele. Reimo Piirsoo (40) oli juhatuse liige Rakvere Terminalis, kus anti kütus üle varifirmadele ja väljastati lõppklientidele. Alari Sirvi (39) oli transpordiettevõtte OK Oiltrans OÜ juhatuse liige ning juhtis selle igapäevast tegevust. Lloyd Investments OÜ juhatuse liige Sven Soeson (39) väljastas fiktiivseid laene varifirmadele, et need saaks aktsiisilaost kütust osta ja ka lõppkliendid tasusid kütuse eest läbi selle firma.

Janno Simmeri (36) ja Kaspar Tarto (36) ülesanne oli süüdistuse kohaselt värvata ja juhendada variisikuid. Skeemis meelitati väikese tasu eest osalema majanduslikult raskes seisus inimesi, kes vormistati äriühingute juhatuse liikmeteks, nende osalusel avati firmadele pangakontod ja sõlmiti fiktiivseid lepinguid.

Mairo Lagoši (36) osas on kriminaalasja materjalid eraldatud, sest ta on kõnealuse kriminaalasja raames kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Tema roll oli uurimisandmeil variettevõtete juhtimine ja nende nimel tehingute korraldamine.

Enne kohtuistungit, vasakult teine Marko Kalev.  Foto: Andras Kralla
Hetkel kuum