Virge Haavasalu • 28. jaanuar 2016 kell 12:30

Kes kontrollib riigikontrolli krediitkaarte?

Riigikontrolör Alar Karis.  Foto: Andras Kralla

Riigikontrolli kahe krediitkaardiga kulutati mullu ligi 15 000 eurot.

Riigikontroll 

Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud.

Seega on riigikontroll riigi audiitor, kes vaatab, kas avaliku sektori raha on kasutatud tulemuslikult – säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt – ning õiguspäraselt. 

Riigikontrolli ei huvita mitte ainult formaalne seadustele vastavus, vaid samavõrra ka see, kas valitsuse tegevus on piisav, et tagada raha sihipärane ja otstarbekas kasutamine, ning kas aruanded annavad kulutamisest ja tulemuslikkusest adekvaatse pildi.

Riigikontrollis töötab kokku umbes 90 inimest, neist 3/4 on otseselt seotud auditeerimisega ja 1/4 tegeleb auditeerimise toetamisega, riigikontrolöri töö tagamise ja üldise asjaajamisega.

Allikas: riigikontroll

Riigikontrollis on kasutusel kaks krediitkaarti, millest üks on riigikontrolöril Alar Karisel ja teine välissuhete teenistuse juhatajal. Kahe kaardiga kulutati eelmisel aastal ligi 15 000 eurot.

Riigikontroll lähtub krediitkaartide kasutamisel kommunikatsioonijuhi Toomas Mattsoni sõnul raamatupidamise siseeeskirjast. Krediitkaardi kasutamise õiguse annab riigikontrolör. Kaardi saanud ametnik vastutab elektroonilise maksekaardi säilimise, kehtestatud limiidist kinnipidamise ja krediidi sihipärase kasutamise eest, selgitas Mattson. Kuluaruandes kajastatakse ka teiste riigikontrolli ametnike tehtud kulusid viitega isikule, kelle eest kulud tasuti. Aruande kinnitab kuluhaldur.

"Praktikas kasutatakse krediitkaarti välislähetustel majutuse eest tasumisel ja vajadusel ka välismaal ürituse korraldamisega seotud kulude tasumisel või väliskülaliste vastuvõtul. Vajadusel kasutatakse kaarti ka tarkvara ostmiseks ning infomaterjalide, raamatute tellimise jms eest tasumisel,“ märkis kommunikatsioonijuht.

Riigikontrollis tehti mullu kahe krediitkaardiga makseid kokku 14 541,76 euro eest.

Hetkel kuum