Äripäev • 10. märts 2016 kell 7:50

Ametiisikute kogu teenitud tulu saab avalikuks

Ametiisikute kogu teenitud tulu saab avalikuks.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Riigikogu võttis vastu korruptsioonivastase seaduse muutmise, mille jõustumise järel saab ametiisikute huvide deklaratsioonis avalikuks isiku kogu teenitud tulu.

Kehtiva seaduse kohaselt peavad ametiisikud samuti deklaratsiooni kandma kogu teenitud tulu, kuid avalik on vaid ametiisiku poolt ametikohal saadud tulu, infot kogu teenitud tulu kohta näevad vaid deklaratsiooni kontrollijad.

Seaduse muutmise eesmärgiks on teha ametisikute huvide deklareerimine selgemaks ja lihtsamaks ning suurendada deklaratsiooni automaatset eeltäidetavust.

Seadus näeb ette deklareerimisele kuuluva saadud soodustuse alampiiri muutmist, määrates selleks kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära, milleks praegu on 5298 eurot ja 80 senti. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on alampiir seotud deklarandi saadud viimase nelja kuu töötuluga, mis paneb deklarandile kohustuse vastav summa ise iga kord välja selgitada.

Lisaks kaob seadusest vajadus deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakuid ning ametisiseseks kasutamiseks tunnistatakse andmed deklarandi enda tehtud soodustuste kohta. Seaduseelnõu juurde käiva seletuskirja kohaselt võivad tehtavad annetused olla vajalikud deklaratsioonide kontrollijatele ülesannete tõhusamaks täitmiseks, kuid avalikkuse huvi tehtud annetuste vastu ei kaalu üles deklarandi õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele ning õigust teha eraviisiliselt isikutele või organisatsioonidele annetusi lähtudes oma maailmavaatest või usulistest veendumustest.

Seaduse poolt hääletas 73 riigikogu liiget, vastu ja erapooletu ei olnud keegi. Seadus jõustub 1. mail.

Hetkel kuum