Äripäev • 19 aprill 2016

Firmat võib edaspidi juhtida ka väljastpoolt Eestit

Justiitsminister Urmas Reinsalu.  Foto: Raul Mee, Äripäev

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega võib juriidilise isiku juhatus asuda tulevikus ka väljaspool Eestit ning võimaldatakse seeläbi juhtida Eesti registreeritud juriidilisi isikuid välisriigist.

Muudatuse eesmärk on muuta Eesti juriidiliste isikute juhtimist paindlikumaks ja võimaldada kasutada kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid ning hõlbustada välisriikide isikutel Eestis pakutavate e-lahenduste kasutamist, sh võimaldada asutada juriidilisi isikuid ning kuuluda nende juhtorganitesse. Kehtiva õiguse järgi peab aga Eesti juriidilise isiku juhatuse asukoht olema Eestis.

„Nõue, et näiteks äriühingu juhatus peab alati asuma Eestis, muudab Eesti e-residentide jaoks vähem-atraktiivseks, mistõttu töötasime välja vastava eelnõu. Äriõiguse reeglid peavad teenima, mitte takistama majanduse konkurentsivõimet. Me leidsime töötava lahenduse, mis tagab ka Eesti äriõiguse õiguskindluse,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Oleme eelnõus lahendusena välja pakkunud, et juhul, kui juriidilise isiku juhatus asub välisriigis, kehtestatakse nõue määratleda kontrollitud taustaga Eesti kontaktisik, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente. Kui juriidiline isik, kelle juhatus ei asu Eestis, kontaktisikut ei määra, võib registripidaja algatada juriidilise isiku sundlõpetamise,“ selgitas minister.

Muudatustega leevendatakse juriidilise isiku juhatuse asukoha nõudeid, samas ei muudeta juriidilise isiku asukoha reegleid: asukoht peab olema jätkuvalt Eestis ja määratletakse kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega nii juriidilise isiku põhikirjas või ühingulepingus kui ka äriregistri andmetes.

Juriidilised isikud peavad edaspidi esitama äriregistrile ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile ka enda ja teatud juhtudel oma juhatuse aadressina näidatud koha kasutamise õigusele viitava dokumendi või selle koopia.

Hetkel kuum