Haigus vähendas Savisaare palganumbrit pea poole võrra

Edgar Savisaar  Foto: Andras Kralla

Tallinna linnapead Edgar Savisaart ootamatult tabanud haigus ja haiguslehel viibimine vähendas tema möödunud aastal saadud töötasu pea poole võrra.

Savisaare ühes kuus teenitud töötasu oli eelmisel aastal veidi üle 3000 euro (vt kaarti allpool). Möödunud aasta mais määrati linnapea palgaks 5200 eurot, millele tavapäraselt lisanduvad erinevad tasud. Märtsis tabas aga Savisaart ootamatu haigus, mistõttu oli ta sunnitud jääma haiglaravile kuni sügiseni. Septembris esitas prokuratuur talle aga altkäemaksukahtlustuse ja Harju maakohus kõrvaldas prokurör Laura Vaigu taotlusel Tallinna linnapea Edgar Savisaare ametist. Maakohtu otsust kinnitas ka Tallinna ringkonnakohus. Praegu on linnapea kohusetäitja abilinnapea Taavi Aas.  

Ametnike palgad avalikustatakse alates 2015. aastast avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee. Avalikustatakse kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutuste (sh ministeeriumid, ametid ja inspektsioonid, linna- ja vallavalitsused) ametnike palgad. Senine kord, kus iga asutus ise oma veebilehel palgaandmed avalikustas, muutus seoses 2013. aastal vastu võetud uue avaliku teenistuse seadusega.

Kui võrrelda ametnike eelmisel aastal saadud töötasu koos erinevate lisatasudega tänavu 1. aprilli põhipalgaga, siis erinevused on järgmised: 

 Keskmine kuu põhipalk 01.04.2016Keskmine kuu kogupalk 2015. aastalMuutuvpalga osakaal kuu kogupalgas 2015. aastal, %Ametnikud kokku1 3941 4187,0%Riigiametnikud1 4231 4417,0%KOVi ametnikud1 2781 3126,8%Riigi ametiasutused   Ministeeriumid1 9921 4367,0%Ametid ja inspektsioonid1 3081 2326,6%Siseturvalisusasutused ja Kaitsevägi1 2781 3687,2%Prokuratuur ja kohtud1 8291 7027,6%KOVi ametiasutused   Narva linnavalitsus1 3701 4498,4%Pärnu linnavalitsus1 1551 1104,4%Tallinna linnavalitsus1 5181 6068,4%Tartu linnavalitsus1 2601 2305,7%Muud kokku1 2021 2246,0%

1. jaanuari 2016 seisuga oli ametnikke kokku 20 367, mis moodustab 70% avalikust teenistusest. Ülejäänud 30% avalikust teenistusest moodustavad töölepingulised töötajad, st päästetöötajad ja avaliku võimu teostamist toetavat tööd tegevad töötajad (nt personalitöötajad, raamatupidajad, asjaajajad jmt).

Ametnike arv on aastaga vähenenud 1,2% ehk 241 inimese võrra. Avalik teenistus tervikuna (sh ametnikud ja töölepingulised töötajad) on aastaga samuti vähenenud 1,2% ehk 358 inimese võrra.

 

Hetkel kuum