Koit Brinkmann • 17. juuni 2016 kell 5:00

Facio Ehituse pankrotimenetlus rauges

Facio Ehituse reklaam  Foto: Andras Kralla

Harju maakohtu hiljutise määrusega lõpetati võlgniku Facio Ehituse OÜ pankrotimenetlus raugemise tõttu.

Ettevõtte dokumentide hoidjaks määrati võlgniku endine juhatuse liige Riho Kalve.

Veel maikuus määras kohus Facio Ehituse pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 10 794,37 eurot ja maksmise tähtajaks 6. juuni.

Äripäev kirjutas 2014. aasta märtsis, kuidas järjekorras viies Toomas Trompi, Riho Kalve ja Kaido Saveljevi Facio nimekuju sisaldanud firma miljonitesse eurodesse ulatuvate võlgade saatel pankrotiga lõpetab.

Toona rääkis Facio Ehituse juhatuse liige Riho Kalve Harju maakohtus toimunud pankrotiistungil, et firma maksejõuetuse on põhjustanud 2009. aasta majanduskriis. Kalve sõnul on selle tulemusel sissenõutavaks muutunud mitu firma käendatud kohustust. Samuti tunnistas ta, et riigihangetel edukalt esinenud firma on jätnud maksmata alltöövõtjatele.

Facio Ehituse ajutine pankrotihaldur Peeter Sepper oli firma reaalse varana tuvastanud arveldusarvele jäänud 1,39 eurot. Ettevõttel oli küll bilansi järgi üle 2 miljoni euro eest nõudeid omanikega seotud teiste firmade vastu, kuid tegelikkuses on need väärtusetud. Seda põhjusel, et need teised firmad on kas ise pankrotis või varatud.

Selle kõrval oli ajutine haldur tuvastanud firma bilansijärgseid kohustusi 1,55 miljoni euro eest, kuid märkis istungil, et sinna lisanduvad bilansivälised kohustused, mis kasvatavad summa 4,89 miljoni euroni. Nende kohustuste hulka kuuluvad nii võlad allhankijate ja Swedbanki ees, aga samuti on firma käendanud oma sidusettevõtete kohustusi 3,3 miljoni euro eest.

Hetkel kuum