Alyona Stadnik • 6. juuli 2016 kell 4:30

Töötajate registri sõelumine on toonud riigile juba miljoni

Maksuameti kontrolliosakonna juhi asetäitja Kaido Lemendik.  Foto: Scanpix/Toomas Tatar

Maksuamet suvel ei puhka, vaid otsib töötajate registrit takseerides üritustel ja toitlustusasutustes maksudega patustajaid.

Üks musta majandusse kalduv valdkond, mida maksuamet ka tänavu teravdatud pilguga jälgib, on suvised üritused. Maksuametnike loogika on lihtne – suveüritustel osalevad ettevõtted vajavad ajutiselt rohkem töötajaid ja see peab paistma välja ka töötajate registrist. Kui ei paista, juhib maksuamet sellele tähelepanu.

Näiteks oli Pärnus hiljuti restoranide nädal, kus osalenud ettevõtjad said maksuametist telefonikõne, milles amet tuletas meelde, et ka ajutine tööjõud tuleb registreerida. „Me vaatasime neid ettevõtteid, kellel ei olnud tööjõus toimunud muutusi ehk nad ei olnud registreerinud töötajaid juurde,“ ütles maksuameti kontrolliosakonna juhi asetäitja Kaido Lemendik. Kui pärast helistamist olukord ei muutu või töötajate registri analüüsis silma jäänud ettevõtja on ka varem seadust rikkunud, võib maksuamet ettevõttele külla minna.

Lemendiku sõnul on maksuameti eesmärk probleeme ennetada. „Ettevõtjate teavitamine aitab asjad korda teha,“ ütles Lemendik.

Kontrollimiseks on valitud sadu objekte, aga seda nimekirja ei tohi ega saagi maksuamet avalikuks teha, ütles Lemendik. Kindlasti on sel aastal maksuameti huviorbiidis suuremad laadad ja festivalid.

Tööhõiveregister

Alustas 1. juulist 2014. Eesmärk on vähendada ebaseadusliku tööjõu kasutamist, ümbrikupalga maksmist ja suurendada maksude laekumist riigikassasse eelkõige maksudest kõrvale hoidunud ehitusfirmadelt ja toitlustusettevõtetelt. 

Rahandusministeeriumi hinnangul suurendab register tööjõumaksude laekumist 5–12 miljoni euro võrra aastas.

Mis muutus?

Varem oli töötajaid aega registreerida 7 päeva, nüüd tuleb seda teha enne tööleasumist.

Registreerimine toimub maksuametis, mitte haigekassas (e-maksuametis, mitte eesti.ee kaudu).

Registreerida tuleb kõik töötamised sõltumata lepingust, mille tulemusena tekib maksukohustus Eestis. Lisaks ka vabatahtlik ehk tasuta töötamine FIE ja äriühingu juures.

Registreerida saab lihtsalt nii telefoni kui ka SMSi teel.

Töötaja saab ise e-maksuametist kontrollida, kas tema kohta on kanded tehtud ja maksud on deklareeritud ja tasutud.

Allikas: maksuamet

Maksuameti loogika

Töötajate register on aidanud maksuametil teha eeltööd ka toitlustusasutustega. Amet jälgib pubide suurust ja lahtiolekuaegasid. „Selle järgi saab tuletada, mitu inimest seal võiks tööl olla,“ märkis Lemendik.

Näiteks kui pubil on kaks korrust või külastajate jaoks mitu erinevat ruumi, eeldab see ka suuremat hulka teenindajaid ning see info peab peegelduma töötajate registrist. Kui ei peegeldu, on taas põhjust ettevõttesse kohale minna.

Kontroll tõi miljoni

Viimase seitsme kuuga on töösuhte varjamise kahtlusega kontrollitud  üle 700 ettevõtte, kellest umbes pooltel oli kõik korras. Teised kõrvaldasid puudused kiiresti pärast seda, kui maksuamet sellele tähelepanu juhtis. Maksurevisjoni on alustatud ainult ühes ettevõttes, sest maksuametil polnud kindlust, kas puudused said kõrvaldatud. Seitsme kuuga on sel kombel tegutsedes laekunud üle miljoni euro täiendavat maksutulu.

Juhatuse vangerdused kui ohumärk

Lisaks töötajate arvu kõrvutamisele ettevõtte teiste näitajate ja tegevustega jälgib maksuamet varjatud töösuhte avastamiseks ka muudatusi juhatuses. Kui mõni juhatuse liige maksuameti jaoks nii-öelda pildilt ära kaob, tekib küsimus, kuidas või kust ta edasi tasu saab. Samuti analüüsitakse käibedeklaratsioonide andmeid. Maksuametniku tähelepanu äratab kindlasti see, kui ettevõte teeb tehinguid enda juhatuse liikmetele kuuluvate äriühingutega.

Ennetav tegevus, näiteks ettevõtte esindajale helistamine ja maksuametis tekkinud kahtlustest informeerimine on osutunud tõhusaks. Reeglina kõrvaldatakse puudused kiiresti ja maksuamet ei pea firmasse kohale minema.

Seetõttu soovitab maksuamet nende telefonikõnedele ja ka küsimustele vastata, sest muidu hakatakse otsima vastust teistest allikatest. „Meie kõnesid ei maksa peljata. Me vajame lihtsalt infot, et sul on kõik korras,“ sõnas Lemendik. „Kui on jama, siis vaatame selle koos üle ja leiame lahenduse.“ Ta lisas, et mõlemale poolele on lihtsam, kui räägitakse telefoni teel 3–4 minutit, kui see, et infot ei anta ja seda tuleb koguda kontrolliga ja ka kolmandatelt osapooltelt.

Ootan erimeelsusi

Egon Talur, advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat

"Väga palju pöördumisi töötajate registreerimise kohta ei ole. Ilmselt on põhjus see, et peale lisandunud halduskoormuse mingit väga suurt rahalist mõju töötajate registreerimise või registreerimata jätmisega ei kaasne. Või siis kaasneb see kunagi hiljem, maksumenetluses, kui töötamise registris paranduste ja muudatuste tegemiseks on nii või teisiti juba liiga hilja.

Töötamise registrist võib kasu olla nende ettevõtete kontrollimisel, kus tööjõu koosseis sageli ja kiiresti muutub. Sealhulgas ka näiteks ajutine töötajate arvu suurendamine hooajaliselt või miks mitte ka spetsiaalselt mingi ürituse korraldamine. Ülejäänutele on tegemist asjatu halduskoormusega. Imeväikese osa ettevõtjate kontrollimise hõlbustamiseks kõigile ettevõtjaile pandud halduskoormus kokku ei kaalu tõenäoliselt saavutatavat kasu üles.

595 509 töötajat on töötamise registris registreeritud 13. juuni seisuga. Tööandjaid on kokku 78 700. Registreeritud töötajaist 532 384 töötajat on registreeritud töölepinguga 64 284 tööandja poolt.

Kui maksuhaldur juba ühendust võtab ettepanekuga, et töötajad tuleb registreerida, siis muud ei olegi soovitada, kui et vaadata üle töötamise registri regulatsioon maksukorralduse seadusest ja hinnata, kas midagi on jäänud tegemata. Kui jah, siis tuleks muidugi vajalikud muudatused sisse viia.

Kindlasti ei ole olnud äriseadustiku § 314 lõike 2 eesmärk sätestada maksuhaldurile võimalus äriühingule maksu määrata, kui nende hinnangul on nõukogu poolt juhatuse liikmetele määratud makstav tasu ametnike arvates liiga väike ega ole "mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja aktsiaseltsi majandusliku olukorraga". Olen näinud maksuotsust, kus leiti, et aktsiaseltsi majanduslik olukord lubaks juhatuse liikmele enam tasu maksta, aga kuna ei maksta, siis viitab see võimalikule töösuhte varjamisele. Ma huviga ootan neid olukordi, kus eksimus töösuhte registrisse töötamise registreerimisel või õiguslik erimeelsus tööandja ja maksuhalduri vahel, kas registreerimine oli vajalik või mitte, toob kaasa täiesti ootamatus olukorras maksuotsuse või kasutatakse seda mingi meelevaldse seisukoha põhjendamisel.

Alati tuleks püüda siiski aru saada, mis põhjusel maksuhaldur ühendust võttis ja kas esineb mõni hiljutistes riigikohtu lahendites (Sirowa Tallinn, Bauhof Goup) maksumaksjatele ebasoodsaid olukordi kaasa toonud asjaolu või mitte. Seda ma olen tähele pannud, et suuremat riski kannavad need ettevõtjad, kes ei ole oma juhatuse liikme tegutsemist, konsultatsiooniteenuste ostmist ja kaasnevaid teenuseid eelnevalt põhjalikult läbi analüüsinud või on olukorra puudulikult ja pealiskaudselt dokumenteerinud või sootuks dokumenteerimata jätnud."

 

Teinegi edukas ennetav meede

Töötamise registri kõrval on maksuameti üks uuemaid teenuseid maksete e-ajatamine. Teenus aitab leevendada maksude tasumisel tekkinud ajutisi raskusi ja vältida sellega maksuvõlglaste nimekirja sattumist.

Veebirakenduse kaudu on 21. juuni seisuga endale ise maksegraafiku koostanud 1621 isikut ja ajatatud võla kogusumma on  2 595 688 eurot. Graafiku koostatamiseks e-rakenduses ei ole tarvis lisadokumente.

Lisaks on veebirakendusega esitatud taotlustest, mis ei vasta lihtsustatud korras graafiku saamise kriteeriumitele, ametnikud vormistanud positiivse otsuse maksuvõla ajatamise kohta 795 isikule. Maksuvõlg on ajatatud 7 643 526 euro suuruses summas.

Hetkel kuum