EAS disainib õiget eestlast

EASi disaminimeeskond töötas oktoobri kahel viimasel nädalal välja olulised põhimõtted, kuidas välismaailmale Eestist rääkida.  Foto: Julia-Maria Linna
Äripäev • 29. november 2016 kell 9:42

EASi disaminimeeskond töötas oktoobri kahel viimasel nädalal välja olulised põhimõtted, kuidas välismaailmale Eestist rääkida.

EASi ellukutsutud loovrühmitus Eesti Disainimeeskond otsib Eestile uut tunnuslauset ja märki. Disainimeeskonnal on pool aastat ja 200 000 eurot, et luua Eestile uus bränd. Oma blogis sõnastas rühmitus nüüd hiljutise ajurünnaku põhimõtted — näiteks millised on eestlasi iseloomustavad väärtused ja meie tekstistiil.

Mida ja kuidas Eestist välismaailmale rääkida. Kes me oleme? Suureks abiks on olnud varasemalt kogutud info, kohtumised erinevate inimestega ja isiklikud kogemused, mille põhjal on Eesti ja eestlaste avamiseks visandatud skeeme ja skaalasid. Kõigest sellest on tänaseks välja joonistunud viiest alapunktist koosnev portree meist, eestlastest.

Mõtleme oma peaga. Eestlased on põikpäised põhjamaalased, kes ei armasta ettekirjutusi ega usalda käske kõrgemalt poolt.Teeme ära. Karm ilm, pimedad talved ja lühikesed suved on muutnud meid asjalikuks ja kiireks. Me ei jutusta pikalt, vaid asume asja kallale.Oleme hajusad. Meid on vähe, elame üksteisest kaugel. Kui vaja, tuleme aga kokku ja teeme talgud. Laulupidu, Teeme Ära, Skype, TransferWise. Anna meile probleem, me paneme võrgustiku tööle.Hoiame looduse poole. Seda, mis meil on, hindame ja kaitseme. Meie õhk on üks maailma puhtamaid ning 40% meie metsast on mahe.Julgeme katsetada. Usume, et tehnoloogia muudab elu paremaks. Eesti on inimkonna teerajaja e-ühiskonna küsimustes ning igaüks võib sellest osa saada, hakates e-residendiks.

Seejuures on oluline, et meie jaoks on eestlased kõik, kes end eestlaseks peavad. Et meie tekstid ja olemus kõneleks üht, lähtume samuti viiest põhimõttest. Meie stiil on sõbralik, sisukas, lühike, eristuv ja eluterve.

Kuidas kirjutada:

SõbralikultKirjuta nagu hea sõbraga?—?vahetult, kuid viisakalt. Ära lipitse, vabanda ega võrdle end pidevalt teistega, ole enesekindel. Näide: sõnade „oleks“, „võiks“ ja „peaks“ asemel kasuta julgelt kindlat kõneviisi.

SisukaltMõtle, kas igas lauses on midagi, mis annab lugejale uut teadmist või emotsiooni. Väldi sisutäidet, liigseid omadussõnu ja üldistusi. Näide: Eesti uuendusmeelsusest rääkides too konkreetseid näiteid, näiteks Arvo Pärt kui innovaator muusikas, kes on loonud kellukestest inspireeritud tintinnabuli-stiili.

LühidaltPiira tekstimahtu, sest lühike jutt on meile omane. Isegi pikema teksti puhul olgu mõte täpne ja selge. Kõige avamise asemel ärata huvi. Näide: püüa oma jutt kokku võtta kuni viie alapunktiga.

EristuvaltKeskendu uudsele ja eristuvale. Pole mõtet rääkida sellest, mis teistel ka on, pigem mõjub meie eelistele keskendumine. Näide: Eesti metsarohkusele viitamisest on kõnekam fakt, et 40% meie metsast on sertifitseeritult mahe.

EluterveltMeil on palju head, millest rääkida. Me ei ilusta ega varja, näeme ka miinustes positiivset ja meil on alati plaan, kuidas asju parandada. Mõistet „väike“ kasutame Eestist rääkides ainult siis, kui see on eelis. Näide: vihmasadu tähendab, et seened kasvavad, ja tugev tuul aitab lohet lennutada.

EASi disainimeeskonna tegemistest saad lähemalt lugeda siit.

Hetkel kuum