Äripäev • 17. veebruar 2017 kell 12:46

Kohus peatas tuulepargi maa andmise Eesti Energiale

Tuulikud  Foto: Erik Prozes

Ringkonnakohus otsustas jätta lõplikult jõusse määruse, mis keelab valitsusel kuni vaidluse lõpuni ilma enampakkumiseta Tootsi Suursoo tuulepargi kinnistu üleandmise Eesti Energiale. Valitsusel ega Eesti Energial ei ole enam võimalik otsust edasi kaevata.

Kaebaja esindaja advokaadibüroo Derling partneri Piret Blankini sõnul kaitseb ringkonnakohtu otsus Eesti ettevõtete õigust osaleda ausas turukonkurentsis suure riigiettevõttega.

„Väärtusliku maa andmine riigiettevõttele ilma enampakkumiseta kahjustaks vaba konkurentsi ja teisi turul tegutsevaid ettevõtteid. Õiguskaitse kohaldamine näitab, et kohus nõustub selle seisukohaga. Ausa konkurentsi põhimõte peab olema tagatud isegi siis, kui ühe osapoole aktsionäride esindajaks on rahandusminister.“

„Kaebaja eesmärk on ausa konkurentsi saavutamine, et kõigil turuosalistel oleks võrdsed võimalused läbi enampakkumise,“ lisas Blankin.

Tuulepargi üleandmine tekitas palju tuska ja pahameelt paljudele kohalikele tuulikutootjatele. "Riigikapitalism on võtnud ebanormaalsed mõõtmed," iseloomustas tollal tehingut Ida-Virumaal välisinvestorite toel tuuleparke arendavate Est Wind Poweri ja Raisner ASi juhatuse liige Harry Raudvere. 

Valitsus otsustas 8. detsembril 2016 Pärnu maakonnas asuva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise Eesti Energiale, kuid AS Raisner taotles otsuse peatamist esialgse õiguskaitse korras. Tallinna halduskohus pidas õigeks 19. jaanuaril 2017 peatada valitsuse korralduse ellu viimise. Eesti Energia ja valitsus kaebasid halduskohtu määruse edasi teise kohtuastmesse, kuid ringkonnakohtu otsusega jääb õiguskaitse kohtuvaidluse lõpuni jõusse. Seejuures ei tuvastanud kohus ülekaalukaid Eesti Energia ega avalikke huve, mis õigustaks maatüki üleandmist Eesti Energiale enne valitsuse otsuse õiguspärasusele hinnangu andmist.

Esialgse õiguskaitse esmaseks ülesandeks on kindlustada vaieldavad õiguspositsioonid põhivaidluse ajaks, et tagada kohtuvaidluse ajaks õigusrahu.

Hetkel kuum