Ordenist ilma jäänud

Villu Reiljan ja Ester Tuiksoo pidid oma teenetemärkidest loobuma, kuid Reiljan pole neid senini tagastanud.  Foto: Andres Haabu
Väinu Rozental • 24 veebruar 2017

Teenetemärk on ära võetud üheksal inimesel.

Oma teenete eest ordeni saanud, aga siis sellest ilma jäänud inimesi on üheksa: riigiametnik Kalev Kangur, põllumajanduse edendaja Ester Tuiksoo, ettevõtluse edendaja Toomas Annus, rahvakunsti edendaja Jaan Aitaja, loodushoidja Villu Reiljan, politseiametnik Aivar Otsalt, skaudijuht Risto Mikael Teinonen, riigiametnik Herman Simm ja riigiametnik Sergei Bõstrov (puudub galeriist).

Praegu teame enamikku neist hoopis teise ja pahelisema tiitliga. Kangur, Tuiksoo, Reiljan ja Annus on süüdi mõistetud korruptsioonikuritegudes, Simm on riigireetja, Otsalt on samuti kuritegudes süüdi mõistetud. Jaan Aitaja on süüdi mõistetud pedofiilias. Teinonen on oma teenetemärki kandnud koos haakristi kujutava käesidemega. Bõstrov on süüdi mõistetud omastamises ja riigisaladuse avalikustamises.

Kurioosne on, et enamik äravõetud teenetemärke on siiani tagastamata. Kümnest äravõetud teenetemärgist on tagastamata seitse.

Teenetemärkide seaduse kohaselt võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi äravõtmise, kui on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises või saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud või isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Toomas Annus, ettevõtluse edendaja (Valgetähe III klassi teenetemärk anti 6.02.2006, võeti ära 2.04.2013)  Foto: Eiko Kink
Hetkel kuum