Äripäev • 21. märts 2017 kell 10:42

Osapooled vaidlevad Kofkini kriminaalmenetluse lõpetamise üle

Alexander Kofkinit süüdistatakse Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises.  Foto: Andras Kralla

Ehkki ERR kirjutas, et Edgar Savisaare ja ettevõtjate kriminaalasja eelistungil taotles vandeadvokaat Aivar Pilv kriminaalmenetluse lõpetamist ettevõtja Alexander Kofkiniga seoses aegumise tõttu, ei vasta see info prokuratuuri teatel tõele.

Uudist on täielikult muudetud 21.03.2017 kl 18.36, kuna prokuratuuri teatel oli ERRist refereeritud uudises viga. Pärast prokuratuuri pressiesindaja täienduste lisamist võttis Äripäevaga ühendust advokaat Aivar Pilv, kelle kinnitusel oli porkuratuuri edastatud kommentaar ebaõige ja eksitav.

Prokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja Kristina Kostina sõnul esitas Pilv taotluse hoopis rahapesu episoodi kohta, mis ei puuduta Kofkinit. Rahapesu episood puudutab üksnes Edgar Savisaart.

Ettevõtjat süüdistatakse altkäemaksus ja see kuritegu Kostina sõnul ei aegu, mistõttu ei saa taotleda selle lõpetamist aegumise tõttu. Kofkiniga seotud kriminaalmenetluse lõpetamist ei ole keegi taotlenud.

Alljärgnevalt avaldame Aivar Pilve kommentaari:

"Esiteks on  täiesti ebaõige ja põhjendamatu prokuratuuri väide, et A. Kofkini advokaat pole taotlenud kaitsealuse suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist. Jääb arusaamatuks, millest lähtuvalt prokuratuuri pressiesindaja sellise eksitava ja ebaõige paranduse on Äripäevale esitanud. Selline taotlus on kaitseaktis selgesõnaliselt välja toodud ja korduvalt ka kahel eelistungil käsitlemist leidnud.

Märgin veel kord selguse huvides, et A. Kofkini kaitsjate Aivar ja Marko Pilve poolt 10. veebruaril 2017. a esitatud kaitseaktis on selgesõnaliselt taotletud kriminaalmenetluse lõpetamist seoses mõistliku menetlusaja nõude rikkumisega EIK ja Riigikohtu poolt väljendatud põhimõtete alusel. Seejuures on tuginetud Eesti õiguskaitseorganite poolt rahvusvahelise õigusabipalve korras Šveitšis alates veebruarist 2011.a läbiviidud toimingutele, mis otseselt omasid puutumust A. Kofkiniga ning said talle ka vahetult teatavaks läbi erinevate asutuste. Need toimingud on A.Kofkini tegevust ja suhteid erinevate asutustega ka otseselt mõjutanud. Sellest lähtuvalt loevadki kaitsjad mõistliku menetlusaja hindamise alguseks nimetatud ajaperioodi ja on esitanud vastava taotluse. Asjaolu, et prokuratuuril on esitatud taotluse osas kaitsjatest erinev seisukoht ja pooled vaidlevad selle üle, ei tähenda, et sellekohast taotlust poleks esitatud. Seetõttu on prokuratuuri avaldus uudise täpsustamiseks avalikkust eksitav. ERR portaalis on A. Pilve eile antud selgitusi õigesti kajastatud, kuid kahjuks ebaõigesti viidatud aegumise kohaldamise taotlusele, mida kaitsjad pole kunagi esitanud ega seda ka  avalikult väitnud," selgitas Aivar Pilv.

Advokaat Aivar Pilve taotlustest saab pikemalt lugeda ERRi uudisteportaalist.

Täna toimunud eelistungist siit.

Hetkel kuum