Märt Belkin • 9. oktoober 2017 kell 10:38

Henry Kallas jäi maksukelmuses lõplikult süüdi

Henry Kallas  Foto: Andras Kralla

Skandaalne ärimees Henry Kallas jäi lõplikult süüdi maksukuriteos, jõusse jäi ka talle määratud tingimisi vangistus.

Reedese otsusega jättis riigikohus suuremas osas jõusse ringkonnakohtu otsuse, millega Kallas jäi süüdi käibedeklaratsioonis teadlikult valeandmete esitamisega seotud maksukuriteos. Ärimehe karistuseks jäi pooleteise aasta pikkune tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Kallast maksukuriteos, mille tagajärjel jäi riigile laekumata üle 410 000 euro makse. Süüdistuse kohaselt ostis ärimehe juhitud osaühing 2011. aasta kevadel Tallinnas Tornimäe kvartalis ligi pool miljonit eurot maksnud korteri ja deklareeris selle äriotstarbel soetatud kinnisvarana, kuigi tegelikult asus Kallas seal ise elama.

Seetõttu süüdistati teda maksu- ja tolliametile valeandmete esitamises, mille kaasabil taotles tema ettevõte riigilt alusetult tagasi 80 948 eurot käibemaksu ning jättis erisoodustuselt tasumata 331 990 eurot tulu- ja sotsiaalmaksu. Maakohus mõistis ta süüdi, ent Kallas kaebas otsuse edasi.

Henry Kallas

Väga õpetlik kogemus

Riigikohtu lahend kinnitas minu ja kaitsjate arusaama, et süüdistuses ette heidetud tulu- ja sotsiaalmaksu osas, mis moodustas ligemale 320 000 eurot, ei ole toimitud valesti – selles tehti õigeksmõistev otsus.

Käibemaksu puudutavas osas ligemale 81 000 ulatuses olin toiminud arvestusmeetodi valikul valesti ja selle osas oli vastav otsus teada juba mais, kui riigikohus kaitsjate kassatsiooni menetlusse ei võtnud. Vastav käibemaksusumma on ümberarvestuse meetodil tasutud riigile juba varasemalt.Maksuõiguslike asjaolude kõrval oli selles menetluses keskseks küsimuseks ka digitaalsete tõendite kogumine ja kasutamine ning loodan, et oleme kaitsjatega juhtinud mõningast tähelepanu selle osa kitsaskohtadele ning vastava erisätte seadusandlusesse toomise vajalikkusele.Olen teinud iseendaga rahu, sest nimetatud kinnisvaratehingust on tänaseks möödunud juba pea seitse aastat. See eksimus ei defineeri mind, vaid aitab nii minul kui ka teistel õppida sellest kogemusest.

Käisin hiljuti Camino de Santiago palverännakul, kus mõistsin veel enam, et minu ümber on palju suuremaid muresid kui need, mis mind kammitsevad, ja ka sellel põhjusel olen otsustanud riigikohtus mulle hüvitatud 10 000 eurot anda heategevusse.

Ringkonnakohus leidiski jaanuaris tehtud otsuses, et ei ole tõendatud, et osaühing oleks teinud Kallasele sellise erisoodustuse, millelt oleks jäetud maksmata tulu- ja sotsiaalmaksu kuriteona kvalifitseeritavas ulatuses. See piir on 320 000 eurot või üle selle.

Siiski jäi Kallas süüdi suures ulatuses maksukelmuses, millega esitas ta maksuhaldurile teadvalt valeandmeid tagastusnõude suurendamise või tekitamise eesmärgil. Teises astmes sai ta karistuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele, kui kahe aasta pikkuse katseaja jooksul ei panda toime uut tahtlikku kuritegu. Karistuse ja süüdimõistmise jättis jõusse ka riigikohus. 

Hetkel kuum