5. detsember 2017 kell 11:45

Uuring: sisuturundust tuleb juurde

sisuturunduse uuring  Foto: Best Marketing, Eiffel

Tuleval aastal plaanib oma sisuturunduse eelarvet suurendada 62% ettevõtetest, selgus Best Marketingi ja tekstibüroo Eiffel uuringust.

Kõigist küsitlusele vastanuist tegeleb sisuturundusega koguni 94%, kirjutas Best Marketing. Ent oma sisuturunduse efektiivsusesse suhtutakse kriitiliselt – koguni 59% arvab, et nende sisuturundus pole kas üldse efektiivne või võiks olla efektiivsem.

Võrreldes 2016. aastaga on ST eelarve tänavu suurenenud 61% vastajatest. Tuleval aastal plaanib eelarvet suurendada 62% turundajatest. Põhjamaadega võrreldes pole meil põhjust piinlikkust tunda, ka Skandinaavia uuring näitab ST eelarvete suurenemist samas suurusjärgus – seda plaanis 58% vastajatest.

Sisuturunduse eelarve oli vastajate jaoks kõige väiksem probleem – selle tõi väljakutsena esile vähem kui neljandik kõigist vastajatest.

Sisuturunduse efektiivsuse mõõdikud on turundajatel erinevad. Kui kommentaaride, laikide ja jagamiste arv sotsiaalmeedias on oluline efektiivsuse mõõdik rohkem kui pooltele turundajatele, siis sisuturunduse mõju müügitehingute arvule hindab oluliseks näitajaks ainult 40% vastanuist. See on huvitav, kuna sisuturunduse ühe eesmärgina nimetasid müügi kasvatamist julgelt rohkem kui pooled kõigist vastajaist.

Kõige paremini näitab turundajate meelest sisuturunduse edukust hoopis veebikülastuste arv, mille märkis arvestatava mõõdikuna ära ligi 72% vastajatest. See on jällegi tähelepanuväärne, sest kodulehe liikluse kasvatamist ST eesmärgina nii atraktiivseks ei peetud – eesmärk omaette oli see vaid umbes kolmandikule vastajaist.

Uuringus osales 101 Eesti firmat, kelle turunduseelarved olid väga erinevad – üle 100 000 euro suuruse eelarvega vastajaid oli 58% (sh 16,8%, kelle eelarve ületas miljon eurot), ülejäänud vastajate turunduseelarved jäid alla selle.

Enamik ettevõtteid eraldas 2017. aasta turunduseelarvest sisuturundusele kuni 10%. Vaid neljandik kõigist vastajaist investeeris sisuturundusele rohkem (kuni 50% turunduseelarvest).

Loe uuringust pikemalt ja tutvu diagrammidega Best Marketingi leheküljel.

Autor: Silja Oja, Best Marketing Eesti juht

Hetkel kuum