Kristjan Pruul • 15. veebruar 2018 kell 10:09

Igal viiendal PRIA toetusega hankel pettuseoht

Traktor põllul.  Foto: Eiko Kink

Kõige suuremat muret teevad maaeluministeeriumile ja PRIAle niinimetatud kolme pakkujaga hangete toetused, kus 18 protsendil juhtudest tekib pettusekahtlus.

Probleemide sagenemise tõttu tegi PRIA sellistel hangetel osalenud 1000 pakkuja ja nende tehtud 4300 pakkumise põhjal riskianalüüsi, millest selgus, et vähemalt 18 protsenti võitnud pakkumistest oli eelneva kokkuleppe riskiga.

„Kui kolm hinnapakkumust ei ole võetud ausa konkurentsi tingimustes, toob see endaga sageli kaasa hindade paisutamise ning omafinantseeringu n-ö peitmise toetussumma sisse. See tähendab, et taotleja, kes peab omaosalusena tasuma poole objekti maksumusest, paisutab objekti maksumuse paberil fiktiivselt nii suureks, et PRIA toetus katab kõik kulud ja omaosalust ei tasuta,“ kommenteeris maaeluminister Tarmo Tamm ministeeriumi pressiteate vahendusel.

Nii õnnestub mõnel taotlejal finantseerida oma projekti isegi 100 protsendi ulatuses selliselt, et endal omaosalust tasuda ei tulegi. Samal ajal kui mõned taotlejad saaavad ühisest rahakotist alusetult suure toetuse, jäävad paljud teised taotlejad just nende kuritarvitajate tõttu toetustest üldse ilma.

„Samuti on probleemsed variettevõtete tunnustega pakkujad, kes ilmselgelt pole konkursil osalenud võitmise kavatsustega. Taoline olukord on väga taunitav ning nõuab toetussüsteemide ülevaatamist ning vajadusel muutmist,“ rõhutas maaeluminister Tamm.

Pettuseohu vähendamiseks kavatsevad PRIA ja maaeluministeerium muuta hinnapakkumistele ja pakkujatele esitatavaid nõudeid ning kaaluvad avaliku elektroonilise hankekeskkonna kohustuslikuks muutmist.

Hetkel kuum