Äripäev • 7. märts 2018 kell 7:13

Tööinspektsioonil Transiidikeskuse trahvimine ei õnnestunud

Transiidikeskuse-vastane pikett Tallinnas Tornimäel 2015. aasta sügisel.  Foto: Andres Haabu

Riigikohus jättis oma 5. märtsi otsusega rahuldamata tööinspektsiooni kaebuse seoses väidetava ametiühingute seaduse rikkumisega ning jättis Harju maakohtu otsuse muutmata, teatas Transiidikeskus. Inspektsiooni trahv oli seotud töötajate esindaja ebaseadusliku vallandamisega.

Samuti tegi riigikohus otsuse maksta Transiidikeskusele välja kõik antud kohtuasjaga seotud menetluskulud.

Transiidikeskuse esindaja, vandeadvokaat Tauno Targa sõnul leidsid mõlema astme kohtud, nii maa- kui ka riigikohus, et tööinspektsiooni määratud rahatrahv Transiidikeskuse juhatuse liikmele väidetava ametiühingu tegevuse takistamise eest oli alusetu.

31. oktoobril tegi Harju maakohus otsuse, milles vaeti väärteoasja Transiidikeskuse juhatuse liikme Helena Hakkineni ja endise juhatuse liikme Erik Laidvee suhtes seoses väidetava ametiühingute seaduse rikkumisega. Sellise etteheite tegi esialgselt Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, kelle pöördumise alusel tööinspektsioon menetluse algatas ning väärteoprotokolli koostas. Harju maakohus tõdes, et tööinspektsiooni sanktsioneerival otsusel puudus alus, mille tõttu tuleb väärteomenetlus lõpetada ning tekkinud õigusabikulud hüvitada.

Eelmise aasta juunis otsustas kohus, et Transiidikeskuse AS vallandas töötajate esindaja Sergei Mastepani ebaseaduslikult, määras ta ametisse tagasi ja nõudis Anatoli Kanajevile kuuluvalt ettevõttelt ka saamata jäänud töötasu.

"Olen kohtuotsusega rahul. See on õiglane. Kavatsen asuda tagasi tööle, sest kolleegid ootavad mind," lausus toona tööandja alistanud Sergei Mastepan. Tema rõõm soodsa otsuse üle jäi aga üürikeseks, sest samal ajal kohtuotsusega jõudis Mastepani kätte veel ka teine paber Transiidikeskuselt, kes edastas talle koondamisteate - majanduslikel põhjustel.

Üle-eelmise aasta sügisel kirjutas Äripäev loo "Mäss Kanajevi pardal", mis rääkis sellest, kuidas enda ja mõne töötaja hinnangul ebaõiglaselt vallandatud töötaja Sergei Mastepan piketeeris koos Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu esindajatega Transiidikeskuse kontori lähedal. Piketeerijad nõudsid Mastepanile tööd tagasi ja ka teistele töötajatele paremaid tingimusi.

Hetkel kuum