23 märts 2018

Tallinn tegi Eesti Keskkonnateenustele trahvi

Kristjan Mark.  Foto: Andras Kralla

Tallinna Jäätmekeskus tegi Eesti Keskkonnateenuste ASile Mustamäel jäätmete vedamata jätmise eest 4000eurose leppetrahvi, teatas Raepress.

Tallinna Jäätmekeskuse juhataja asendaja Kristjan Mark ütles pressiteates, et Eesti Keskkonnateenused alustasid prügivedu 1. veebruarist Mustamäe 3. ja 4. jäätmeveopiirkonnas, kuid sellest ajast saadik on Tallinna linna asutustesse saadetud rohkelt kaebusi vedamata prügi pärast. „Linnal on kohustus nõuda vedajalt lepingu täitmist," ütles ta.

Trahviotsuses märgitakse, et Eesti Keskkonnateenused ei ole suutnud nõuetekohaselt ja õigeaegselt jäätmemahuteid tühjendada.

 

Otsuses on kirjas, et näiteks 19. märtsil jättis töövõtja tühjendamata 132 segaolmejäätmete mahutit ja 20. märtsil jäeti tühjendamata 80 segaolmejäätmete mahutit. Samuti jäi 19. märtsil tühjendamata 29 paberi- ja kartongimahutit. 

„Meil on teada, et Keskkonnateenuste ASil on olnud prügiveoauto juhtide leidmisega probleeme, kuid selle lahendamine on ettevõtte juhtimise küsimus, sest ettevõtteid, kes vedamisega edukalt hakkama saavad, on mitmeid,“ sõnas Kristjan Mark. „Samuti ei ole meie jaoks veenev, kui prügifirma osutab ebasobivale veograafikule, sest see graafik on välja töötatud nendega koostöös.“

Ainuüksi perioodil 19.-20. märtsil on Eesti Keskkonnateenuste AS jätnud tühjendamata 241 veograafikusse märgitud mahutit, seisis pressiteates. Seega võiks tellija 241 mahuti ilma põhjuseta tühjendamata jätmise eest määrata töövõtjale leppetrahvi summas 12 050 eurot (241 x 50 eurot). Nii suurest karistusest linn loobis: võttes arvesse rikkumise olulisust ja leppetrahviga taotletavat eesmärki tagada edaspidi jäätmemahutite õigeaegne tühjendamine, peab tellija mõistlikuks vähendada määratava leppetrahvi summat 4000 euroni, seisab pealinna läkitatud teates.

„Igal juhul vabandame Mustamäe elanike ees tõrgete pärast prügiveol ja leiame peatselt toimiva lahenduse kas selle vedaja abil või muul viisil,“ sõnas Mark.

Hetkel kuum