Viivika Rõuk • 14 august 2018

Savisaare kaitsja: ta ei ole oma tervist teadlikult halvendanud

Edgar Savisaar ja Oliver Nääs.  Foto: Andras Kralla

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs ütles, et Savisaar ei ole oma tervislikku olukorda teadlikult halvendanud.

Tallinna ringkonnakohus teatas täna, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare suhtes tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs ütles, et ei oodanud ringkonnakohtult sellist otsust. „Üks ekspert on öelnud kategoorilises vormis, et kohtupidamine Edgar Savisaare üle on välistatud, kuna sellega kaasneb väga tõenäoliselt risk tema surmaks. Ma tõesti pidasin seda väga kaalukaks argumendiks, miks kriminaalmenetlus lõpetada,“ ütles Nääs. Nääs selgitas, et eksperdid andsid arvamuse eri valdkondades – üks endokrinoloog, üks kardioloog, üks farmakoloog ja üks neuroloog ning kolm patoloogi. Seetõttu ei saa tema sõnul lähtuda ekspertide enamuse arvamusest, vaid juba üks hääl peaks olema vetoõigusega.

Nääs ütles, et vaidlustab ringkonnakohtu määruse kindlasti 15 päeva jooksul riigikohtus.

Kas Savisaar teeb end teadlikult kohtukõlbmatuks?

Ringkonnakohtu hinnangul vajab Edgar Savisaare kohtuasja valguses selgitamist, kas määratud ravi ja arsti juhiste mittejärgimine on isikule etteheidetav ja käsitletav tema tahtliku tegevusena. „Jaatava vastuse korral kujutab olukord, kus süüdistatav eirab tahtlikult ravi ja muudab end sel viisil n-ö kohtukõlbmatuks ning menetleja on teinud mõistlikke pingutusi tema osavõtu tagamiseks, kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise viisi. Niisuguses olukorras tuleb kaaluda, kas esineb alus kriminaalasja arutamiseks vastava süüdistatava osavõtuta või tema suhtes kriminaalasja eraldamiseks“ leidis kohus.

Nääs lükkas ümber kahtlused, et Savisaar on oma tervislikku olukorda teadlikult halvendanud. Tema sõnul on Edgar Savisaarel mäluhäired. Ta viitas, et ka doktor Margus Viigimaa on kohtus öelnud, et mõned tabletid on võinud võtmata jääda või süstid tegemata jääda sellepärast, et mälu veab Edgar Savisaart alt, ta unustab need asjad ära. „Aga seda ei saa minu meelest Edgar Savisaarele ette heita. Ta ei ole viinud iseennast sellisesse tervislikku situatsiooni ja ma kahtlen, et keegi vabatahtlikult end sellisesse situatsiooni viiks,“ ütles Nääs.

Ringkonnakohus laseb kriminaalmenetlusel jätkuda

Ringkonnakohtu hinnangul ei saa maakohtu poolt aluseks võetud ühe eksperdi eriarvamus kummutada ekspertide komisjoni enamuse arvamust. Eriarvamusele jäänud endokrinoloog leidis, et Savisaar pole võimeline osalema kohtuistungil, kuna stressist põhjustatud veresuhkru ja vererõhu kõrgenemisi on keeruline, kui mitte võimatu kohtusaalis ära hoida. Ekspertide komisjon oli aga seisukohal, et kõrgvererõhktõbe ja suhkurtõbe põdeval patsiendil saab hoida vererõhu ning veresuhkru väärtusi ravimite korrektse kasutamise ja ettekirjutatud dieedi jälgimisel normi piires. Ekspertide komisjon märkis seejuures, et kohtuistungitel peab olema tagatud süüdistatavale kohene arstiabi.

Kohtul ei ole ka põhjust arvata, et pärast ekspertiisi on Savisaare terviseseisundis ilmnenud mõni uus ja kaalukas negatiivne asjaolu, mis võiks kummutada seniste ekspertiiside tulemused ja õigustada kriminaalmenetluse lõpetamist.

Maakohus leidis varasemas määruses, et Savisaare suhtes tuleb kriminaalmenetlus lõpetada, kuna ta on parandamatult haigestunud ja ei ole võimeline osalema kriminaalmenetluses ega karistust kandma. Ringkonnakohus pidas seda arvamust ennatlikuks ning seetõttu maakohtu määrus tühistati ja kriminaalasi saadeti tagasi maakohtule menetluse jätkamiseks.

Hetkel kuum