Äripäev • 4. oktoober 2018 kell 9:22
Väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon tahab, et hiljutise radoonisisalduse määruse puhul võtaks tööandja asemel vastutuse hoone ehitaja.  Foto: Andras Kralla

EVEA võitleb radooni määruse vastu

Keskkonnaministri määrus radoonisisalduse kohta tööruumides paneb paljudele Eesti ettevõtjatele ja organisatsioonidele ebaõiglase rahalise kohustuse ja halduskoormuse, kuigi selle eest peaks vastutama hoopis ehitise omanik, teatas EVEA.

EVEA ehk Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon on seisukohal, et suvel vastu võetud määruse mõju väikeettevõtetele ei ole hinnatud ning kohustused on pandud valele sihtgrupile.

"EVEA ei kahtle, et Eestis on piirkondi ja neis piirkondades ehitisi, kus radoonitase ruumiõhus võib olla viitetasemest kõrgem, kuid selle eest ei saa vastutada tööandjad," teatas organisatsioon. "Vastutama peaksid projekteerijad, ehitajad, hoonete omanikud, kasutusloa kooskõlastanud järelevalveasutused ja kasutusloa väljastanud kohalikud omavalitsused."

EVEA volikogu liige ja töökeskkonna konsultant Ille Nakurt-Murumaa ütles, et määrus võeti suvel vastu ilma ettevõtlusorganisatsioone ja avalikkust kaasamata, Euroopa Liidu direktiivi sisuliselt analüüsimata ja majanduskeskkonda kahjustavalt tõlgendades.

"Radoon ei tekita organismi kahjustusi mõne kuu ega aastaga, tervisekahjustuste tekkimiseks peab kiirguskoormus kestma aastakümneid. Töötaja tööhõivatus ühes ettevõttes on keskmiselt viis aastat. Seega süüdistada tööandjat, et tema ruumides töötamisel tekib nt kontoritöötajal radoonist tingitud kopsuvähk, on tegelikult põhjendamatu," märkis EVEA ettevõtluspoliitika grupi liige ja töötervishoiuarst Annika Küüdorf.

EVEA nõuab keskkonnaministri praeguse määruse tühistamist.

Hetkel kuum