Äripäev • 31 jaanuar 2019

Hirve ja Gammeri kriminaalasi läks kohtusse

Riigiprokuratuur on niinimetatud Hirve ja Gammeri kriminaalasjas esitanud süüdistuse 22 inimesele ja neljale äriühingule.  Foto: Eiko Kink

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab Hubert Hirve ja Pavel Gammerit kuritegeliku ühenduse juhtimises ning viit meest ja kolme naist kuritegelikku ühendusse kuulumises. Kokku said süüdistuse 22 inimest ja neli äriühingut.

Süüdistuse kohaselt juhtisid Hirv ja Gammer alates 2008. aastast kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil läbivalt majandusalaste kuritegude toimepanemisele.

Riigiprokurör Kati Reitsaku sõnul tegeles kuritegelik ühendus oma kontrolli all olevate äriühingute kaudu ulatusliku maksukuritegevusega. "Suure osa maksukuritegevusest moodustas kuritegeliku ühenduse juhtide toitlustusasutustes süsteemselt makstav ümbrikupalk. Ühenduse varalise kasu eesmärk saavutati kõrvaltegevusena korruptsiooni- ja varavastaseid kuritegusid toime pannes. Peale varalise kasu pani kuritegelik ühendus toime ka eraviisilist jälitustegevust ja käitles ebaseaduslikke tulirelvi, laskemoona ja helisummuteid," lisas Reitsak.

Hirve ja Gammerit süüdistatakse kuritegeliku ühenduse juhtimises, eraviisilises jälitustegevuses, altkäemaksu andmises erasektoris, maksukohustuse varjamises ning täiendavalt tulirelva, laskemoona ning helisummutite ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva käitlemises. Gammerile on esitatud süüdistus ka väljapressimises.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuse said ka kolm äriühingut – OÜ Escado Grupp, Restoplus OÜ ja Emerana OÜ. OÜ Novatek Holding sai süüdistuse soodustuskelmuse katses.

Kriminaalasjas on arestitud vara summas üle 1,3 miljoni, mille hulgas on väärtuslikke ehteid, kunstiteoseid, tulirelvi, topiseid ja palju muud. Lisaks on süüdistatavate kinnisvarale seatud hüpoteeke üle 3,8 miljoni euro.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei ning juhtis riigiprokuratuur.

Hetkel kuum