Äripäev • 6 veebruar 2019

Majutus-toitlustussektor erialade lõpetajaid hoida ei jaksa

Toitlustuse erialade koolilõpetajad oma sektorisse tööle jääda tihti ei taha  Foto: Eesti Meedia/Scanpix

Majutuses ja toitlustuses napib töötajaid, kuigi vastavate erialade lõpetajaid jagub. Põhjuseks see, et nad ei lähe oma erialasele tööle või püsivad seal lühikest aega, selgus OSKA tuleviku-uuringust.

Uuringu ühe autori, OSKA analüütiku Mare Uiboupini sõnul tunnevad ettevõtted eriti puudust kokkadest, kelneritest ja administraatoritest. „Väiksema palgaga ametitesse ongi madala töötuse korral raske töötajaid leida. Edukad on ettevõtted, kes pakuvad töötajatele sobivaid töötingimusi, koolitus- ja karjäärivõimalusi ning tunnustavad erialase väljaõppega töötajaid“, lisas Uiboupin.

Uuringus tehakse kutsekoolidele ettepanek pakkuda töötavatele inimestele senisest enam lühiajalisi kursusi, et nad saaksid töö kõrvalt väiksemate osadena erialaseid teadmisi ja oskusi või lisaeriala omandada.

Uuringu järgi suureneb aastani 2025 majutuse, toitlustuse ja turismi hõive 2 %. Väike töökohtade arvu kasv ootab ees majutusettevõtete allüksuse juhte, administraatoreid, toateenijaid, kokkasid, giide ning aktiivtegevuste läbiviijaid. Toitlustuse lihttöö tegijate, näiteks nõudepesijate ja abikokkade, järele tulevikus vajadus mõnevõrra väheneb.

Majutuses, toitlustuses ja turismis töötab umbes 28 000 töötajat. Tulenevalt töö hooajalisusest on mitmete ametite töötajate arv kõrghooajal märkimisväärselt suurem. Sagedased on lühiajalised töölepingud, sh tööampsud ja osaajaga töötamine.

OSKA majutuse, toitlustuse ja turismi uuringus analüüsiti tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2025 ning esitati ettepanekud haridussüsteemile, kuidas seda täita. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Hetkel kuum