Äripäev • 6. aprill 2019 kell 11:38

Kolmiklepe lubab erastamist ja ranget välistööjõu kontrolli

Keskerakonna volikogu kinnitas ministrikandidaadid.   Foto: Liis Treimann

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE kolmikleppe majanduse ja ettevõtlusega seotud punktid ei luba leevendust tööjõupuuduses vaevlevatele ettevõtjatele, küll aga uusi rahapaigutusvõimalusi investoritele.

Toome ära valiku leppe punkte.

•Anname erainvestoritele võimaluse investeerida praegu riigile kuuluvatesse äriühingutesse. Selleks müüme osaluse nendes riigi äriühingutes, mida riik strateegiliste huvide tõttu omama ei pea.

AS Eesti Teed (100% müük)

AS Operail (kuni 49% müük)

•Kapitalituru arendamiseks ja riigile kuuluvate ettevõtete juhtimise parandamiseks viime teatud riigi äriühingute vähemusosalused börsile, arvestades rahvaaktsia põhimõtetega. Nt Enefit Green (kuni 49%).

•Vaatame üle riigi kui omaniku kinnisvarapoliitika.

•Pakume energiamahukatele ettevõtetele tootmissisendit, mis tõstab nende konkurentsivõimet.

•Laiendame investeerimiskonto kasutamise võimalusi, et inimestel oleks võimalik investeerida rohkematesse varaklassidesse.

•Soodustame riigihangetel innovaatiliste lahenduste tellimist ning sotsiaalse vastutustundlikkuse põhimõtete järgimist.

•Peame oluliseks, et Eesti saaks erasektori ja avaliku sektori koostöös kaasaegse rahvusvahelise konverentsiturismi keskuse.

•Väärtustame eksportivaid ettevõtjaid. Laiendame selleks Eesti diplomaatilisi esindusi ning suurendame majandusdiplomaatide ja -nõunikke arvu välismaal.

•Kaalume noorte tööhõive soodustamiseks töölepingu seaduse muutmist ja nõuete leevendamist.

•Peame vajalikuks renditööjõu kasutamise täpsemat reguleerimist ja kontrolli.

•Eelistame eestlaste tagasipöördumist võõrtööjõule ning toetame riiklike meetmetega passiivsete inimeste tööhõivesse kaasamist.

•Järgime Eesti majandusele ja ühiskonnale kasulikku ning ranget sisserändepoliitikat. Tõhustame kontrolli illegaalse immigratsiooni üle ning vaatame üle sisserändekvoodi erandid, mida kuritarvitatakse.

•Täpsustame streigi ja läbirääkimiste korraldust eesmärgiga reguleerida paremini töötajate ja tööandjate õigusi ning kohustusi. Määrame seadusega lepitustähtajad ja piiratud streigiõigusega valdkonnad.

•Jätkame kolmepoolsete kohtumiste korraldamist Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga tööturgu puudutavates küsimustes.

Maksupoliitika

•Jätkame laevade Eesti lipu alla toomise projektiga, loome vajalikud maksuerisused ning pakume kvaliteetsemaid kaldasektoriteenuseid.

•Analüüsime maamaksuvabastuse laiendamise võimalusi liitsihtotstarbega maal elavatele koduomanikele.

•Analüüsime erinevaid võimalusi, sh maksupoliitilisi muudatusi, riiklikke investeeringuid, regionaalseid programme jms tagamaks tasakaalustatud areng kogu Eesti territooriumil.

•Vähendame elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasusid.

•Analüüsime võimalusi laiendada tarbijate ringi, kes saavad kasutada elektri- ja gaasiaktsiisi soodusmäärasid.

•Lahendame Eestis elavate eakate välismaal teenitud pensioni topeltmaksustamise küsimuse.

•Analüüsime osaajaga töötajate sotsiaalmaksukoormuse vähendamise võimalusi.

•Analüüsime e-raamatutele ja e-online ajakirjandusele madalama käibemaksumäära kehtestamist.

•Seame eesmärgiks maksutulude Eestisse tagasi toomise ning piirikaubanduse ohjeldamise läbi aktsiiside langetamise.

Hetkel kuum