Realo: eesmärgiks on 0 kahju nii keskkonnale kui inimesele

Kütusemüüja Circle K Eesti peadirektori Kai Realo sõnul on nende organisatsioonis alati olnud näiteks ametikoht, mille eesmärgiks on 0 kahju nii keskkonnale kui inimesele – tervise, keskkonna ja ohutuse juht oma meeskonnaga töötab igapäevaselt vaid selle nimel.

Realo vastas erilehe Vastutustundlik ettevõtlus küsimustele.

Kuidas jõudsite arusaamani, et on oluline olla vastutustundlik ettevõte? Circle K Eesti (endise nimega Statoil) on Skandinaavia päritolu ettevõte ning ilmselt just seetõttu on vastutustundlikkus olnud meie äri loomulik osa juba algusest peale. Meie organisatsioonis on alati olnud näiteks ametikoht, mille eesmärgiks on 0 kahju nii keskkonnale kui inimesele – tervise, keskkonna ja ohutuse juht oma meeskonnaga töötab igapäevaselt vaid selle nimel. Usun, et sellise vastutustundliku maailmavaateni jõuti esialgu seetõttu, et ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks oli siis fossiilsete mootorikütuste müük ning teadvustades endale nii sellega seotud riske kui ka vastutust, tundus vastutustundlik ettevõtlus igati loogilise lahendusena.

Kai Realo  Foto: Andras Kralla

Mida tähendab teie jaoks vastutustundlik ettevõte? Vastutustundlik ettevõte on minu jaoks see, kes mõtleb järele, millise jälje ta jätab nii keskkonnale, inimestele kui ka ühiskonnale üldisemalt. Ettevõte, mis mõtleb ka laiemalt kui vaid kitsas ärivaldkond, milles ta tegutseb.

Vastutustundlik ettevõtlus ei ole vaid seaduste ja reeglite järgimine, vaid ka inimestest hoolimine ja kogukonnaga arvestamine. Vastutustundlikkus on Eestis praegu veel seotud edumeelse mõtlemisega – mitte lihtsalt miinimumprogrammi tegemine.

Olete vastutustundlik ettevõte. Kuidas hindate, kas teil on sellest kasu olnud? Olen üsna kindel, et Circle K väga hea maine üheks tekkepõhjuseks on ka vastutustundlikkus. Saan väita, et meie kliendid märkavad, mida me teeme ja kuidas me teeme, ning see annab neile tunde, et nad tarbijatena on teinud õige valiku. Nad saavad olla kindlad, et valitud teenuse osutaja lähtub selgetest tegevuspõhimõtetest ning arvestab sealjuures nii klientide kui ka keskkonna vajadustega. Meie lojaalsete klientide jaoks on see väga oluline.

Kas vastutustundlikkuse deklareerimine võib teie käivet tulevikus positiivses suunas mõjutada? Kuidas? Koos uute põlvkondade tulekuga on jätkusuutlikkus ja vastutustundlikkus saavutanud hoopis teised mõõtmed. Kui varem tulenesid need teemad pigem vaid suurte rahvusvaheliste ettevõtete organisatsioonikultuurist ja olid pigem ettevõtte sisse suunatud initsiatiivid, siis nüüd on vastutustundliku ettevõtluse järele nõudmine – esimest korda ajaloos tuleb nõudlikkus mitte vaid valitsuste poolt, vaid n-ö tavainimese tasandilt.

Y- ja Z-generatsiooni esindajaid huvitab nii planeedi Maa tulevik kui ka see, mil moel inimesi nende töökohal juhitakse. Ettevõtetel, kes plaanivad oma tegevust pikemalt jätkata, tuleb kiirelt hakata tegelema jätkusuutlikkusega, vastasel juhul ei pruugi nad ühel hetkel vastata oma klientide ­ootustele. Ja sellel on kahtlemata negatiivsem mõju kui praegu arengusse panustamiseks kulutuste tegemisel.

Kai Realo, Circle K Eesti peadirektor

Esimest korda ajaloos tuleb nõudlikkus mitte vaid valitsuste poolt, vaid n-ö tavainimese tasandilt. Y- ja Z-generatsiooni esindajaid huvitab nii planeedi Maa tulevik kui ka see, mil moel inimesi nende töökohal juhitakse.

Mida saaksid teised Eesti ettevõtted vastutustundlikelt ettevõtetelt õppida? Siiani on jätkusuutlikkust ja ennekõike keskkonnateadlikkust käsitletud pigem kui lisakulusid. Tegelikult on jätkusuutlikkuse seisukohalt oluline igasugune terve talupojamõistuse kasutamine ehk alustada võiks oma tööprotsesside ülevaatamisest ja korrastamisest. Selline tegevus aitab vabaneda kõigest üleliigsest ja parandab kindlasti efektiivsust.

Kui töö tulemusena saab lisaks kokkuhoiule leida ka viise, kuidas äri teha vastutustundlikumalt, siis on see puhas boonus. Nutikad lahendused on need, mis muudavad äri jätkusuutlikumaks ja mis samal ajal meeldivad ka inimestele. Puhas win-win-lahendus.

Vastutustundlik ettevõtlus eeldab ka oma valdkonna arendamisse panustamist. Mida te juba teinud olete? Circle K kontserni kõige ulatuslikum projekt on kahtlemata seotud mootorikütuste tarneahelaga – kontrollimaks seda algusest lõpuni ja tehes seda suurema automatiseerimise kaasabil.

Meile tarnitavad kütused on alates rafineerimistehasest kuni tankla mahutitesse jõudmiseni pideva järelevalve all, et välistada mis tahes kõrvalekaldeid. Ning tõeliselt praktiliseks teeb selle protsessi just automaatika – nii näiteks on meie tanklate mahutites andurid, mis registreerivad igasuguse kõrvalekalde. Nii saame kindlad olla, et me ei saasta loodust ega ka kütused paagis ei segune näiteks veega.

Meie kütuseveokid on varustatud seadmetega, mis välistavad kütuste segunemise, st füüsiliselt ei saa näiteks bensiinimahutisse lasta diislikütust ja vastupidi.

Lisaks sellistele tehnilistele nüanssidele tegeleme ka aktiivselt oma kütuste logistikaga – et vältida mõttetuid ja liiga sagedasi vedusid.

Ka toote otsalõppemist juhib kütuste distributsiooni automaatika, mis lähtub iga konkreetse jaama läbimüügist. Kui lisada siia veel see, et kõik kütuseauto juhid läbivad regulaarselt libedasõidu koolitusi jms, siis olemegi katnud laia ala – keskkond jääb puhtamaks, sest sõite on vähem ja kütuselekete võimalus minimeeritud; liiklusohutuseks on meetmed rakendatud; protsess on automatiseeritud ja vajab järjest vähem inimeste sekkumist; ohutusele on mõeldud igas etapis.

See on vaid üks näide, sarnaseid tegevusi planeerime ka teistes valdkondades, näiteks puhastatud ja taaskasutatud vesi automaatpesulates koos keskkonnasõbralikumate kemikaalidega. Lähiaastal saabuvad uued, vähem keskkonda kahjustavad pakendid toidupakkumisele.

Kõige rohkem energiat kulub meil praegu aga oma tegevusprotsesside kaasajastamisele. Oleme üle 25 aasta oma äri teinud üsna sarnasel moel – sel ajal on aga kõik muu olnud muutuses ja meil tuleb oma sisemised tegevuspõhimõtted sellest lähtuvalt samuti ümber hinnata. See pole aga lihtne, sest tegelikult ju kõik toimib ning otsest tajutavat sundust muudatuste tegemiseks ei ole. Jätkusuutlik mõtteviis aga tegelebki tulevikuga, mitte olevikuga.

Mil määral olete ettevõttena kaasatud kogukonna ja ühiskonna arendamisse? On teil sotsiaalseid projekte? Vaatamata sellele, et Circle K kontsern on hiiglaslik, on meie äriüksus siiski üks väiksemaid ning sellest lähtuvalt peame valima ka hoolikalt, millega jõuame tegeleda ja millega mitte. Meie üheks põhimõtteks on olnud see, et projektid, mida rahastame, peavad võimaldama meil endil selles mingil moel osaleda. Üheks edukamaks saab pidada vähiravifondi Kingitud Elu toetamist. Meie jaamades saab annetada püsivalt, kuid teeme ka kampaaniaid, kus spetsiaalse kohvitopsi ostjad saavad osa kohvi hinnast annetada fondile. Selline tegutsemine on leidnud väga positiivse vastuvõtu mitte ainult klientide, vaid ka meie oma töötajate seas.

Aastaid oleme aidanud kaasa ka liikluskultuuri edendamisele – oleme maanteeameti partneriks olnud väga mitmete kampaaniate puhul. Ja jällegi – nii meie kliendid kui ka meie töötajad saavad aru, miks me seda teeme, ja toetavad algatusi igati ka omalt poolt.

Mida peate oluliseks koostööpartnerite valikul, kas eeldate neilt samuti jätkusuutlikku suhtumist? Circle K valib oma koostööpartnereid väga hoolikalt. Jätkusuutlikkus ja vastutustundlikkus on kindlasti üheks hindamiskriteeriumiks. Oleme aastaid lisanud kõigile lepingutele nn eetikalisa, kus toome välja kõige olulisemad punktid ­eetilisest käitumisest, mida ootame ka oma koostööpartneritelt. Ja ei aita vaid sõnadest, ka tegudega tuleb kinnitada, et oma tegude või tegematajätmise eest võetakse vastutus ning seda juba ennetavalt.

Hetkel kuum