3. veebruar 2016 kell 7:00

Kas ja millal on mõistlik kodu ehitamisse kaasata panga abi?

Kui kodu ehitamiseks on vaja võtta laenu, siis parim lahendus on eluasemelaen, mis on kõige pikema maksegraafikuga laen ning soodsaim võimalus oma koduehitust finantseerida. Millised on ehituseks saadava laenu tingimused ning kuidas on seda kõige mõistlikum taotleda, selgitavad AS Citadele banka Eesti filiaali väikeste ja keskmiste ettevõtete osakonna juhataja Sirle Truuts ja ärikliendi haldur Anoly Gilden.

Laenusumma alates 5000 eurost

Laenu tähtaeg kuni 30 aastat

Võimalus taotleda põhiosa maksepuhkust

Individuaalne ujuv intressimäär

Ehituslaenude kliendid jaotuvad üldjoontes kaheks. Esmalt maatükki omavad kliendid, kes soovivad finantsabi kohe ehitustööde alguses, sõlmides pangaga ehituslaenu lepingu. Teise gruppi kuuluvatel klientidel on osa ehitist juba valmis ja alles seejärel alustatakse läbirääkimisi pangaga.

Millal ja kuidas klient panka kaasab, sõltub nii kliendi riskivalmidusest kui ka omafinantseeringu olemasolust. Tuleb vaid arvestada, et kui pank kaasata finantseerimisse pärast ehituse algust, võivad ilmneda laenutingimused, millega klient ei olnud arvestanud – näiteks laenu väljamakse osade kaupa pärast omafinantseeringu teostamist. Samuti ei pruugi pakuvata pangalaenu summa olla piisavalt suur kogu ehituse lõpuleviimiseks. Pank lähtub iga laenuotsuse tegemisel vastutustundliku laenamise põhimõtetest ning hindab kliendi suutlikkust laenu teenindada.

Laenu suurus sõltubki eelkõige omafinantseeringu suurusest ning mis etapis kaasatakse pank. Eraisiku laenu puhul on minimaalne laenusumma 5000 eurot. Maksimaalse laenusumma määravadüldjuhul sissetulekud ning tagatisvara väärtus, kuid finantseeritud projektidest lähtuvalt keskmiseks laenusummaks osutunud kuni 100 000 eurot. Ehituslaenu puhul on maksimaalne laenusumma 65% tagatisvara tulevikuväärtusest ning peale objekti valmimist ja kasutusloa saamist on võimalik kliendil taotleda omafinantseeringu refinantseerimist pangalaenuga selliselt, et maksimaalne laenusumma suurus jääb kuni 80% ja koos lisatagatise või Kredex Sihtasutuse käendusega kuni 90% tagatisvara turuväärtusest. Laenusummat võimaldab suurendada Kredex Sihtasutus käenduse lisamisega või lisatagatisega.

Uue kodu ehituseks nõutavad tingimused

Koduehituseks laenu taotlev klient peab pangale esitama laenutaotluse, dokumendi koopia, tagatisvara eksperthinnangu koos tulevikuväärtusega, kuue kuu konto väljavõtte ja lisaks eelneva aasta TSD koondandmed, informatsiooni omanikujärelvalve ning ehitustööde teostaja kohta, maja ehitustööde kalkulatsiooni ning kirjelduse kogu ehitusprojektis ja võimalusel oma elulookirjelduse.

Enamik kodulaene võetakse maksimaalse perioodiks ehk 30 aastaks. Kuna kliendid on teadlikud ennetähtaegse tagastamise tingimustest, aitab see laenumakseid vähendada. Eesmärk on, et laenusaaja ei hindaks üle oma maksevõimet ja seoses sellega teeb pank sageli ettepaneku pikemaks tähtajaks.

Kliendid ei ole alati realistlikud oma maksevõime hindamisel ning sellistel juhtudel aitab konsultant leida kliendile sobiva lahenduse. Oma kodu rajamisel kiputakse kulutama majaehituseks turuväärtusest rohkem ning selle apsu vältimiseks ongi oluline tellida kohe alguses hindamisakt koos tulevikuväärtusega, kust omanik saab üle vaadata ehituskalkulatsiooni ja hinnata reaalselt tehtavaid kulusid.

 Oma kodu rajamisel kiputakse kulutama majaehituseks turuväärtusest rohkem ning selle apsu vältimiseks ongi oluline tellida kohe alguses hindamisakt koos tulevikuväärtusega.

Lisalaen aitab soetada tehnikat ja luua haljastust

Sageli juhtub siiski, et kliendid ei ole arvestanud asjaoluga, et ehitusperioodil võivad materjalide hinnad kallineda ja tekkida ootamatuid kulutusi. Seda juhtub eelkõige olukordades, kus ehituse käigus otsustatakse projekti muuta, pole kaasatud ehitusjärelvalvet või ehitusfirmaga ei ole täpselt kokku lepitud kalkulatsioonis ja ehitusetappides. Tihti taotletakse lisalaenu pärast ehitusperioodi lõppu tehnika ning mööbli soetamiseks või haljastustöödeks. Kui laenu otstarve vastab ehituslaenu tingimustele ning tagatisvara ning sissetulekud on piisavad, tehakse üldjuhul neile projektidele positiivne otsus.

Eluasemelaen on tänasel turul soodsaim võimalus oma kodu ehitamiseks. Kindlast on väga oluline ka see, et eluasemelaenu puhul maksab riik panga tasutud intressi pealt tulumaksutagastust.

Citadele Pank

Baltikumi ühe suurema finantsinstitutsiooni Citadele banka Eesti filiaali alustas tegevust 2010. aastal. Citadele omanikuks on investorid, keda esindab USA äriühing Ripplewood Advisors LLC, mille asutaja ja tegevjuht on Timothy Collins. Citadele Panga aktsiakapitalist enam kui 75 % kuulub Ripplewood Advisors LLC-le ning ligi 25% Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipangale (EBRD). Citadele Pank teeb eluasemelaenude väljastamisel koostööd Sihtasutusega KredEx ning lisaks on panga partnerid paljud kindlustusseltsid ja kinnisvarabürood. Lisaks aktsepteerib Citadele pank ka ettevõtjate dividenditulu regulaarse sissetulekuna, pakkudes nii väikefirmade omanikele võimalust soodsate tingimustega eluasemelaenu saamiseks.

www.citadele.ee

Hetkel kuum