9. peatükk

Töötajate kompetentside järjepidev hindamine suurendab ettevõtte arenguvõimalusi

Mis on sisuturundus?

Kas kord aastas toimuv arenguvestlus näitab ikka reaalset pilti töötajate ja ettevõtte arenguvõimalustest ja annab vajalikku tagasisidet inimeste kompetentsi kohta? Ilmselgelt mitte. Kuidas saada tegelik ülevaade oma töötajate oskustest ning ambitsioonidest.

Inimeste arendamine tööalaselt ettevõtte kasvuks ja seatud eesmärkide täitmiseks ei ole ainult personaliosakonna või juhtkonna kohustus, vaid siin saab edukalt kaasa aidata tänapäevane talendijuhtimise tarkvara. Lisaks soorituste hindamisele ja paranemisvajaduste tagasisidele ettevõtte sisekliima kohta parandab IT kommunikatsiooni ettevõtte juhtkonna, erinevate osakondade ja töötajate vahel.

Hea tagasiside on kolleegi kiitmise rakendusel

Upsteem.com-i tegevjuht Karl Laas

Tehnilise platvormina aitab talendijuhtimise süsteem Upsteem.com lahendada suurt probleemide hulka – näiteks kompetentside hindamine, arenguvestlused, talentide kasvatamine ja rahulolu-uuringud, mis kõik näitavad, mis võimalusi ja arengupotentsiaale üldse ettevõttel on ning kui valmis on töötajad muudatusteks. Samuti aitab talendiaudit aru saada, kes oleksid parimad võtmepersoonid ja kui motiveeritud nad on.

Väga hinnatud on Upsteem.com-i pideva tagasiside teenus, mis võimaldab nii mobiilirakendustes kui ka arvutis hinnata ja kiita kolleege igapäevaselt ning jagada töötajate vahel infot. Tegelikult ongi kommunikatsioon kaasaegsete organisatsioonide üks põhimuresid: kuidas korraldada kiiret infovahetust ettevõtte töötajate vahel ja kuidas korraldada kommunikatsiooni meeskondade sees nii, et vajalik info jõuaks alati õige persoonini? Probleemid tekivad näiteks põlvkondade vahelises suhtluses, kus vanema generatsiooni töötajad on harjunud lugema teated infotahvlilt, kuid noorem põlvkond kõnnib infostendidest mööda, mobiiltelefon peos, ega pane enda ümber midagi muud tähele. Siin tulevadki appi mobiilne töötaja iseteenindus ja mobiilsed kommunikatsioonivahendid, mis on kättesaadavad kõigile inimestele ning sobivad kasutamiseks nii suurtele ja väikestele ettevõtetele kui ka avaliku sektori organisatsioonidele.

Upsteem.com-i keskkonda kasutades saab teha töötajate 360 kraadi tagasiside ja kompetentsihindamisi pidevalt, olete juhina informeeritum ning teadlikum, kas ja kuidas milline teave töötajateni jõuab. Kuna pelgalt sõnumi saatmine ei garanteeri selle kohalejõudmist, tulebki appi tehnoloogia, mis kogub statistikat, kas ja kes on uudiseid avanud ning kuidas see on inimestele mõjunud. Selline lähenemine aitab monitoorida organisatsiooni sisekliimat tunduvalt tihedamini ja efektiivsemalt kui kord aastas läbiviidavad arenguvestlused või rahulolu-uuringud.

Halb sisekliima mõjutab kogu organisatsiooni tulemuslikkust

Tänapäevased personalitööriistad aitavad saada selge ülevaate, milline on teie organisatsiooni sisemine keskkond ja üksikute inimeste töövõime ning kuidas see mõjub osakonna või kogu ettevõtte produktiivsusele. Halb sisekliima või puudulik infovahetus mõjutab teadagi kehvalt kogu organisatsiooni tulemuslikkust ja tööd.

Personalitarkvara puhul on elementaarne palga-, puhkuse- ja tööajamoodulite olemasolu. Need lahendused ei aita ettevõtet aga tavaliselt edasi kasumlikkuse kasvatamisel. Nüüd on Upsteem.com astunud suure sammu edasi, pakkudes võimalust inimeste töö hindamiseks ja parandamiseks, võimalust saada teada, kuidas meeskonnad end tegelikult tunnevad ning mis on nende võimekus, lasta igapäevastel töökaaslastel hinnata oma kolleegide õppimisvõimet ning efektiivsust. Täna ei piisa muudatuste tegemiseks ainult juhi hinnangust oma töötajate kohta, vaid sinna kõrvale on vaja meeskonna arvamust – just seda võimalust Upsteem.com tarkvara pakubki.

Lisaks aitab Upsteem.com läbi viia seminare ja strateegiapäevi, et paika panna organisatsiooni väärtustest tulenevad hindamispõhimõtted. Korraldatakse praktilisi koolitusi arenguvestluste või hindamise protsessi juurutamiseks ning viiakse läbi ka ühekordseid uuringuid.

Upsteem.comi kliendid on nii väikefirmad kui ka suurettevõtted. Teiste hulgas näiteks SA Innove õpetajate ja koolijuhtide hindamisel, Sorainen, Eesti Energia, Omniva, Raintree, Circkle K ja Ensto Ensek.

Näide halvast kommunikatsioonist oli rikkis tööpink ja juhtide puudulik info selle parandamise kohta, mis ajas töötajad vihale kogu firma suhtes.

TASUB TEADA

Näide juhtide halvast kommunikatsioonist

Ühes Eesti tootmisfirmas läks üks oluline seade katki.
Töötajad kirjutasid vahetuse lõppedes infotahvlile vastava teate “Tööpink on p*****s!”, juhtkond hakkas küll tegutsema – otsima asendusdetaili, kaaluma asendustööpingi soetamist ja teisi võimalusi töö taastamiseks, aga samal ajal ei jõudnud info tegevuste ja remondivõimaluste otsimise kohta töötajateni. Nädala pärast oli tootmistöötajate motivatsioon maas, sisekliima allpool arvestust ning teadetetahvlil uus kiri „Kõik on p****s!“. Informeerimata jätmine ja halb sisekliima võib seega mõjutada organisatsioonide tulemuslikkust väga tugevalt. Selles näites ei puudunud palju, et mitmed inimesed oleksid andnud lahkumisavalduse. Ja seda seetõttu, et neile tundus, et juhtkond ei hooli nende murest, kuid tegelikult ei jõudnud lihtsalt vajalik info õigete töötajateni.

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.
Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
25. August 2017, 09:34
Otsi:

Ava täpsem otsing