Ain Kivesti • 23 aprill 2012

Mõis: iga projekt andku kohe kasumit!

Iga ette võetud uuendus või uus projekt peab andma kasumit kohe alguses, ütles suurettevõtja Jüri Mõis.

"Projekti, mille kasu on raskesti hinnatav ja avaldub kauges tulevikus, ei tohiks ellu viima hakatagi. Kui ettevõtmine algab hästi, siis ta normaalolukorras ka lõpeb hästi. Aga kui probleemid on juba alguses, siis need ei lõppegi," selgitas ta ajakirjas Juhtimine.

Mõisa sõnul saab ettevõtte juhtkond toimida efektiivsemalt, vältides tühja tööd. "Alustuseks peab muidugi juhtkond ise koosnema töösse pühendunud inimestest, propageerides oma töövaldkonda teiste juhtkonnaliikmete hulgas. See arendab kogu meeskonda ja selguvad kiiresti nõrgad lülid, mida välja vahetada," märkis ta.

Veel tuleb tema ütlusel võtta mõistlikke juhtimisriske, mitte püüda maandada kõiki riske. "Kindlustada tuleb vaid neid riske, mis käekäiku oluliselt mõjutavad ja mille avanemise tõenäosus on prognoositud. Nii pole tavaliselt mõtet firmas tegeleda tuumasõjaks ettevalmistumisega või orkaankahjude vältimisega," rääkis Mõis.

Kogu ettevõtte tegevus peab tema kinnitusel olema seaduslik, reeglitekohane ja isegi rohkem, et riigivõimuorganites ei tekiks tarbetuid kahtlustusi. "Igasugused järelevalve-, kontrolli- ja jõuorganite külaskäigud ettevõttesse on äärmiselt aja- ja töömahukad," märkis ta.

Ettevõtluses soovitab Mõis vähem emotsionaalsust ja rohkem ratsionaalsust. "Näiteks tööruumide disainimise asemel võiks tegeleda tootedisainiga või asutuse jõulupeo asemel korraldada üritus klientidele. Sellist põhimõtet on hea ellu viia, kui toimub töötajapõhine kuluarvestus. Sedasi selguvad kulud, mida ükski töötaja ei taha enda bilanssi võtta," selgitas ta.

Tema sõnul on olulised ka assotsieerumine ja konsolideerumine. "Peaks leidma sobiva katusorganisatsiooni, mille abil või najal on lihtsam järgida oma tegevusvaldkonna globaalseid arenguid ja standardeid. Heaks näiteks on Eesti liitumine ELiga, mis võimaldas lihtsamini ja kiiremini saavutada tsiviliseeritud riiklikku korraldust," märkis Mõis.

Ettevõtetest on tema sõnul heaks eeskujuks mitmete büroode regionaalsed ja globaalsed partnerlussuhted, näiteks Raidla Lejins & Norcous. "Samuti ühinemised-ülevõtmised, mis toovad kohalikesse ettvõtetesse koheselt globaalselt parima oskusteabe. Näiteks Tallinna Vee enamusaktsiate või Rakvere Lihakombinaadi müük," lisas Mõis.

Hetkel kuum