Ave Lepik • 16. mai 2012 kell 11:04

Rahastamise järelevalve komisjon pitsitab Keskerakonda ja rohelisi

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatles tänasel koosolekul erakondade liikmemaksude laekumist ja neile tehtud annetusi 2012. aastal. Vaatluse all olid samuti erakondade 2009.-2011. aasta valimisvõlad.

Keskerakonnal oli tänavu 31. märtsi seisuga võlgnevusi 468 832 eurot ja Erakonnal Eestimaa Rohelised 25 144 eurot. Komisjon otsustas teha järelepärimise Eesti Keskerakonnale ja Erakonnale Eestimaa Rohelised, et selgitada, milliseks tähtajaks ja kuidas erakonnad kavatsevad oma võlgnevused likvideerida.

Teistel erakondadel selleks kuupäevaks võlgnevusi ei olnud.

Ka käsitles komisjon Eesti Keskerakonna 2010. aasta majandusaasta aruande muutmist 2012. aastal, kuna tehtud muudatused ei kajastunud aruandes korrektselt.

Komisjon arutas samuti  erakondade liikmemaksude tasumist. Otsustati küsida kõigilt erakondadelt selgitust liikmemaksu kogumise põhimõtete kohta.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni kuuluvad Ardo Ojasalu (esimees), Kaarel Tarand, Siret Kotka, Toomas Mattson, Tiit Riisalo, Anu Toots ja Meelis Atonen.

Hetkel kuum