Ken Rohelaan • 3. juuni 2014 kell 14:02

Suur suunatud riigihange

Siseministeerium korraldas kuue miljoni eurose IT-seadmete riigihanke, mis mitme konkureeriva tootja esindaja sõnul soosis üht pakkujat.

Kümme päeva pärast pakkumiste esitamise tähtaega ning IT-firmade ühisprotesti hange tühistati, ent uued tingimused on mõne osaleja hinnangul veel hullemad.

Hewlett-Packard Eesti juhti Mart Engelbrechti häiris eeskätt, et sedavõrd suur raamhange (6 miljonit eurot ilma käibemaksuta - toim) on tehtud ühele pakkujale. Tema sõnul koorub nii soovitava toote kirjeldusest kui ka nõuetest tehnilisele toele väga selgelt vaid ühe tootja – Hitachi – ja võimaliku pakkuja – Proact Estonia – profiil.

Engelbrecht viitas küsimuste-vastuste voorule, kus hankija põhjendab võimalikku konkurentsi pakkumiste saamisega teistest Euroopa riikidest. Samas, hankedokument viitab HP esindaja sõnul selgelt nõudele omada autoriseeritud hooldusõigust Eestis ning nõuab eestikeelset kohapealset tootetuge.

"Kvalifitseerimistingimustes on nõutud vähemalt kolme hooldusspetsialisti, kes peavad valdama eesti keelt heal tasemel. Väljastpoolt Eestit tulevate inseneridega on seda nõuet raske täita," ütles Engelbrecht.

IT-firmad protestisid. Andmehoidlate tootjate EMC, Fujitsu, HP ja IBMi esindajad esitasid 12. mai õhtul ehk mõned tunnid enne pakkumiste tähtaega siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele (SMIT) ühispöördumise, paludes tühistada riigihange "Andmesalvestuse lahendus". Esindajate veendumuse kohaselt välistasid hankedokumentides seatud tingimused ausa ja õiglase konkurentsi ning piirasid põhjendamatult SMITi võimalust teha majanduslikult soodsaim otsus.

Peatselt pärast tähtaega vastas SMITi hankespetsialist Inga Alaveer ühispöördujaile, et nende arvates on riigihange seadusega kooskõlas, mistõttu pole hanke tühistamiseks alust.

EMC Baltimaade filiaali juhi Sergei Butenko sõnul ei saanud nad SMITist mitmele küsimusele rahuldavat vastust ega objektiivset põhjendust, miks oli vaja nii teha.

Tingimused Hitachi järgi. Ühispöördujate hinnangul oli riigihange suunatud Hitachile ja tema ainsale Eestis litsentseeritud koostööpartnerile Proact Estonia ASile. "Teist partnerit ei ole olemas. Turul olijatele on sisuliselt teada, et ainult üks Eestis saab kvalifitseeruda," ütles Butenko. Ta viitas ka Hitachi endise partneri Elioni kunagisele IT infrastruktuuriüksusele, mis oleks varem saanud samuti hankes osaleda, kuid mille Proact mullu ära ostis, muutudes seega Hitachi ainsaks ametlikuks partneriks.

Teise murena nimetasid neli tootjat hankes märgitud üle-euroopalisust. SMITi õigus- ja hankeosakonna hankejuhi Maarja-Viorika Paaveli sõnul on hankija kohustatud enne iga hanget tegema turu-uuringu ning selgitama välja, kas, kellelt ja millistel tingimustel on vajalikku toodet, teenust vms võimalik hankida. Kõnealune hange ületab tema teatel rahvusvahelist piirmäära, mille puhul on turuks Euroopa Liidu liikmesriigid.

"Hankijale teadaolevalt on Euroopa Liidus piisavalt tegutsevaid ettevõtteid, kes oleksid suutelised pakkuma tehnilises kirjelduses nimetatud toodet või sellega samaväärset. Võimalike pakkujatena, kes SMITi hinnangul oleksid võinud kvalifitseeruda, võib nimetada näiteks Atea AS, Proact, ByteLife, NG INFRA," selgitas Paavel.

Euroopa firma ja Eesti keskus. Ühispöördujaile jäi arusaamatuks, kuidas saavad teised partnerid Euroopast osaleda, kui neilt nõutakse Eestis spetsialiste ja tugikeskust. EMC esindaja sõnul on Hitachi ametliku veebiinfo järgi Eestis sertifitseeritud tasemega vaid Proact Estonia.

"Tekib küsimus, mis turu-uuring see on. Kas see on SMITi oma ja parem kui rahvusvahelise turu-uuringufirma Gartneri või IDC oma?" küsis Butenko hämmeldunult.

Enne tühistamisteate avalikustamist ütles Butenko Äripäevale, et tegelikult ei saaks EMC, IBM, HP ega Fujitsu antud olukorras midagi teha, kuna ükski ei osale hankes. Nad ei saa pöörduda vaidlustuskomisjoni ega kohtusse.

EMC partner ByteLife Solutions osales viimasel hetkel hankes Proactist märksa madalama hinnaga, kuid Butenko oli 100% kindel, et nende pakkumine poleks kvalifitseerunud. Isegi poole odavam hind polnuks argument. Hankel tegi veel pakkumise vaid Proact.

Maarja-Viorika Paavel ei nõustunud väitega, nagu oleks hange suunatud ühele tootjale või tema partneritele. Tema sõnul on hankijal kasutuses Hitachi seadmetel põhinev lahendus ja vajalik on hankida neile tootetuge. Nii oli ka hanke tehnilistes tingimustes kirjas.

"Kahjuks oli ebapiisavalt lahti kirjutatud, et pakkuda võib ka samaväärset tehnilist lahendust (ja millistel tingimustel). Hankija on seisukohal, et just seetõttu võis jääda mulje, et eelistatakse konkreetset toodet," lisas SMITi hankejuht.

Paaveli sõnul viitasid esimest korda tingimuste vastuolule riigihangete seadusega hankes osalejad, mistõttu SMIT viis hanke seadusega kooskõlla. Hanke tehnilise kirjelduse koostas SMITi konkreetse valdkonna erialaspetsialist, kes väidetavalt kooskõlastas need hiljem teenust kasutama hakkavate üksustega.

Pärast pakkumiste esitamise tähtaega osundas üks pakkujatest ikkagi vastuolule seadusega, mistõttu hakkas SMIT hanketingimusi uuesti analüüsima ning otsustas selle lõpuks tühistada.

SMIT lubab õppida. Hankejuhi sõnul koolitab SMIT pidevalt oma töötajaid nii hangete kui muudes spetsiifilistes valdkondades. Tema kinnitusel pöörab keskus järgnevatel koolitustel veelgi enam tähelepanu samaväärsuse temaatikale. "On äärmiselt oluline, et asutuse enda siseselt toimiksid kontrollmehhanismid taoliste olukordade vältimiseks ning ennetamiseks," lisas Paavel.

SMITi kommunikatsioonijuhi Kaia Prillopi teatel plaanib keskus uue hanke kuulutada välja juuni jooksul. Ta lisas, et nüüd analüüsib SMIT hanketingimusi põhjalikumalt, et vältida tekkinud olukorra kordumist.

Äripäevale teadaolevalt on hanke uuesti väljakuulutamisel nii tehnilised kui ka füüsilised tingimused piiravamaks muudetud. "Piltlikult öeldes leitakse asju, kuidas saab vältida konkurentsi," ütles ühe tootja esindaja. Seoses poolelioleva hanketingimuste muutmisega ei soovinud ta oma nime avalikustada.

Tema sõnul on küll alati võimalik teha samaväärseid pakkumisi, kuid uuendatud tingimuste kohaselt hakkavad lisatud parameetrid teisi tootjaid välistama. Hitachile saab pakkuda tootetuge vaid Hitachi, mistõttu raamlepinguga välistatakse teised pakkujad, lisas ta.

KOMMENTAARKarel Kannel, Proact Estonia ASi juhtOlukorra kohta oskan öelda, et hange on tühistatud. Momendil on nii hankija kui ka pakkujad teinud tühja tööd, aga eks seda hangete puhul ikka juhtub.

Hanke tehniline kirjeldus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks, seetõttu ma ei saa tootjakesksust kommenteerida. Küll saan öelda, et hankija ei ole piiranud võimalust allhanke kasutamiseks ega ühispakkumiste tegemiseks. Minu arvamusel on olemas mitmete tootjate seadmeid, mis oleks hanke kirjeldusega sobinud.

Võimalike teiste pakkujate kvalifitseeruvuse ja nende võimekuse kohta ma ei soovi hinnanguid anda.

Hetkel kuum