Mari Rell • 16 aprill 2015

Mitmekesisus suurendab tulemuslikkust

Praxise analüütik Mari Rell.  Foto: Erakogu

Uuringud teistes riikides on näidanud, et mitmekesisusega arvestamine ja mitmekesisuse teadlik juhtimine ettevõtetes mõjutab positiivselt ettevõtete tulemuslikkust, kirjutab Praxise analüütik Mari Rell.

Mitmekesisuse puhul mõeldakse, kas ettevõttes on erinevast vanusest, soost või rahvusest inimesi, kas neil võivad olla erinevad usulised tõekspidamised või näiteks ka puue.

Praxis uuris mitmekesisuse olukorda Eesti ettevõtete juhatustes ning mitmekesisuse ja ettevõtete majandustulemuste vahelisi seoseid. Analüüsiti Eesti ligi 25 000 äriettevõtte juhatuse mitmekesisust.

Kodumaised juhid

Eesti ettevõtete juhatused on küllaltki homogeensed. Pisut utreeritult – tüüpilises Eesti ettevõtte juhatuses on keskealised eesti rahvusest mehed, kes pigem pole usklikud ega oma pikaajalist terviseprobleemi. Kõige vähem on Eesti ettevõtete juhatused mitmekesised rahvuselt ehk 9% on ettevõtteid, kus juhatuses on mitte-eestlased. Enim esineb soolist mitmekesisust – 45%-l ettevõtetest on juhatustes mehed ja naised. Mida suurem on ettevõte, seda vähem on juhatuses naisi.

Uuringust selgus, et Eesti ettevõtete juhatuste mitmekesisus ei kaasa kohe suuremaid käibe- või kasuminäitajaid, kuid ettevõtte juhatuse liikmete sooline ja vanuseline erinevus mõjutab positiivselt ettevõtte efektiivsust.

Rahvusvaheliste uuringute põhjal saavad mitmekesisusest suurimat kasu ettevõtted, kes üritavad aktiivselt luua mitmekesisusega arvestavat töökeskkonda või kasutavad mitmekesisusest tekkivaid eeliseid juhtimisel teadlikult ära. Mitmekesisus võib olla ettevõtete konkurentsieelis ja võimalus eristuda, kui seda oskuslikult kasutada.

Hetkel kuum