Äripäev • 11. detsember 2015 kell 12:15

Seli laul olümpiakomitee juhina on lauldud

Juhtkiri  Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul tuleb Neinar Selil viivitamata olümpiakomitee presidendi amet maha panna.

Tänavu jaanuaris saatis Neinar Seli spordialaliitudele kirja, milles lubas olümpiakomitee presidendi kohalt tagasi astuda, kui peaks kohtusüsteemi viimases astmes süüdi jääma.

Äripäeva hinnangul tuleks see lubadus nüüd viivitamata teoks teha. Riigikohtu kriminaalkolleegium leidis, et Seli on süüdi korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangu rikkumises. Seadus keelab ametiisikul osaleda sellise otsuse vastuvõtmises, mille tulemus mõjutab isiku huve, seda ka juhul, kui varalist kahju ei kaasne.

Neinar Seli tänane avaldus pärast riigikohtu otsust ei ütle olümpiakomitee presidendi kohalt lahkumise kohta midagi. Selles antakse vaid teada, et Seli ei tunne end vähimalgi määral süüdi ning kaebab otsuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse. „Minul on aega küll. Võidelda oma õiguse eest. Kui selleks kulub viis aastat, mis seal ikka,“ viitab ta erastamisagentuuri eksjuhi Jaak Liiviku kaasusele, mis lõppes inimõiguste kohtus õigeksmõistmisega.

Kahtlemata on igal inimesel õigus ära kasutada kõik võimalused, mida õigussüsteem pakub. Seli õigust Euroopasse kaevata ei vaidlusta Äripäev mingil viisil. Kuna aga Eesti õigussüsteemis on riigikohtu otsus lõplik, tuleks olümpiakomitee juhtimisest kindlasti loobuda, seda enam, et Seli on seda ise selgelt lubanud. Tegelikult oleks olnud viisakas end sellelt ametikohalt taandada pärast esimest süüdimõistvat otsust maakohtus. Tundlikum natuur oleks ametikohast loobunud juba kriminaaluurimise alguses, et mitte kahjustada organisatsiooni, mida juhib.

Eesti sport vajab puhastust

Iroonilises võtmes võib ju vastu argumenteerida, et Seli sobib olümpiakomitee juhiks just nimelt korruptiivsuse tõttu, sest spordimaailma raputavad sedasorti skandaalid ühtelugu. Tõsiselt rääkides aga eeldame muidugi, et aastate jooksul kümneid miljoneid eurosid altkäemaksu võtnud FIFA tippametniku Sepp Blatteri vahistamisest algas suures spordis puhastus, mida on pikki aastaid oodatud. Seda juhtumit kajastades kahetsesime, et ka Eesti toetushääl läks Blatterile, ja avaldasime lootust, et Eestigi spordielu saab puhtamaks.

Reformierakonnast väljaastumisest ei piisa, kuigi ka see on kahtlemata elementaarne samm. Peaminister Taavi Rõivas on juba viidanud, et ei pea võimalikuks Seli jätkamist olümpiakomitee presidendina. Sama seisukohta on väljendanud ka mitmed teised poliitikud, olümpiakomiteega seotud inimesed on oma hinnangutes olnud tagasihoidlikumad.

Selil võib õnnestuda küll suhtekorraldajate abiga mõnevõrra mõjutada Eesti avalikku arvamust, kuid Eesti kohtusüsteemi lõppotsus jääb faktiks, mida ei saa eirata. Mehel, kes seni on kõikidest uurimistest kas puhta naha või oportuniteedi abil välja tulnud, on sellega kahtlemata raske leppida. Olümpiakomitee väärib paremat kui kriminaalkorras karistatud juht.

Hetkel kuum