19 veebruar 2016

Ühine IT-süsteem peidab ootamatuid riske

Katri Paas-Mohando  Foto: Cobalt

Konkurentidega ühise IT-süsteemi kasutamine võib kätkeda konkurentsiõiguslikke riske ja tuua kaasa kopsakaid trahve, kirjutab vandeadvokaat Katri Paas-Mohando.

Interneti ostu- ja broneerimissüsteemid populaarsus suureneb, sest need lihtsustavad ettevõtjatel klientideni jõudmist ja loomulikult ka klientidel pakkujate leidmist. Konkurentidega sama IT-süsteemi kasutamine võib aga kätkeda endas konkurentsiõiguslikke riske ja tuua kaasa kopsakaid trahve.

Seda tuletas meelde hiljutine Euroopa Kohtu lahend, mis puudutas Leedu reisibüroode ühtset broneerimissüsteemi. Leedu ettevõtja E-TURAS saatis reisibüroodele IT-süsteemisisese meili, milles teatas, et edaspidi võivad reisibürood nende süsteemi kaudu interneti teel broneeritavatele reisidele rakendada vaid kuni 3% allahindlust ning ilma süsteemis muudatusi tegemata ei võimaldanud broneerimissüsteem tehniliselt suuremaid allahindlusi anda.

Leedu konkurentsiamet leidis, et tegemist oli kartellikeeldu rikkuva kokkuleppega, ning trahvis nii E-Turast kui süsteemi kasutavaid reisibüroosid. Konkurentsiameti otsus vaidlustati Leedu kohtus. Euroopa Kohus leidis, et tegemist võib tõepoolest olla kartellikeelu rikkumisega.

Piire tuleb tunda

Nimelt peavad ettevõtjad konkurentsreeglite kohaselt tegema kõik hinnakujundust (sh allahindluste määra) puudutavad otsused iseseisvalt. Allahindlustele 3% lae seadmisel toimub aga süsteemis osalevate reisibüroode vahelise tegevuse kooskõlastamine, mis ei ole konkurentsreeglite kohaselt reeglina lubatav. Selleks, et sellises olukorras trahvi vältida, oleks reisibürood pidanud end E-Turase ettepanekust avalikult distantseeruma (näiteks esitama talle selge ja otsese vastuväite), teatama sellisest tegevusest konkurentsiametile või tõendama, et praktikas rakendati pidevalt ülempiiri ülevat hinnaalandust.

Siiski leidis kohus, et trahvi määramiseks peab siiski olema tõendatud, et reisibürood E-Turase e-kirja kätte said ja seda lugesid. Ainuüksi teate saatmine ei saa olla piisav tõend selleks, et tuvastada, et adressaadid tingimata teadsid e-kirja sisu.

Konkurentsiõigus ei keela konkurentidega ühtse IT-süsteemi kasutamist, kuid kindlasti tasuks läbi mõelda, et kas sellise platvormi kaudu saadav kasu kaalub üles sellega seotud konkurentsiriskid. Ka mitmed reisibürood väitsid, et E-Turase süsteem oli nende jaoks marginaalse tähtsusega, kuid see ei päästnud neid trahvist.

Kui ühtne platvorm on siiski praktikas oluline, tuleb endale kindlasti selgeks teha keelatud ja lubatud koostöö piirid. Konkurentsi seisukohalt kahtlase ettepaneku saamisel ei tohiks jääda passiivseks või seda lihtsalt ignoreerida, vaid kindlasti on oluline sellele vastu hakata.

Hetkel kuum