Maria Entsik • 16. juuni 2016 kell 10:45

Autorollo uurimine käis täie tõsidusega

Maria Entsik vastab kannatanud esindanud Olavi-Jüri Luige süüdistustele.  

Riik on Autorollo kriminaalasja uurimisse suhtunud sellesse täie tõsidusega, kirjutab Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maria Entsik.

Kriminaalmenetluse olemusse on enamasti sisse kirjutatud rahulolematus. Süüdistatav leiab, et talle on liiga tehtud, karistus on liiga range ja tõendid polnud piisavad, kannatanule tundub aga, et karistus on liiga leebe, liiga vähesed võeti vastutusele, kätte saadud vara pole piisav.

Õiglus ei ole kaup, mida saab mõõta kilo või meetriga. Eesti Vabariigis on sõna- ja arvamusvabadus ja igal kanntanul ning süüdistataval on õigus kriminaalmenetluse käigu või tulemusega rahulolematu olla.

Siiski väärivad parandamist mõned Olavi-Jüri Luige arvamusloos väljendatud seisukohad.

Autorollo kriminaalasja puhul ei saa rääkida sellest, et menetluses oli riik passiivne või ükskõikne. Tegemist on vaieldamatult mahuka materjaliga ja prokuratuur ning uurimisasutus on suhtunud sellesse täie tõsidusega. Võimalike kuriteokoosseisude olemasolu analüüsiti kõigi isikute tegevuses, kelle peale oli kuriteokaebus esitatud, teiste seas oli nende isikute hulgas ka poliitikud. Lõpliku hinnangu kriminaalasjas kogutud tõenditele annab menetlust juhtiv prokurör kohtueelse menetluse lõpus. Alles siis on võimalik otsustada, kas, kellele ja milles süüdistust esitada saab. 

Aktiivne kaebaja

Kuna kuriteokaebuse esitaja on selle asja puhul meedias väga aktiivne olnud, on aegade jooksul viis prokuröri nii tava- kui ka järelevalvemenetluse käigus tutvunud kriminaalasja materjalidega ja võtnud seisukoha, kelle suhtes on alust süüdistust esitada. See ei ole kahtlemata tavapärane praktika prokuratuuris. Tähelepanuväärne on see, et kõigil juhtudel langes arvamus selles küsimuses kokku, ja nii saatiski prokuratuur kohtu alla süüdistatavatena Väino Pentuse, OÜ Autorollo juhatuse liikme, ja Siim Roode kui isiku, kes oli süüdistuse järgi kuritegelike skeemide looja.

Mainida tasub ka seda, et prokuratuur ei taotlenud Teet Järvekülje trahvimist mitte seetõttu, et Teet Järvekülg on uurimist kritiseerinud, vaid seetõttu, et Teet Järvekülg, vaatamata prokuratuuri korduvatele hoiatustele jätkas kohtueelse menetluse andmete avaldamist meedias.

Tegelikkusele ei vasta väide, et prokuratuur taotles Teet Järvekülje trahvimist summas 3200 eurot. Prokuratuur esitas trahvimistaotluse kohtule n-ö lahtisena, osundades, et trahvi kohaldamise maksimumäär seaduse kohaselt on 3200 eurot. Teet Järvekülge trahviti summas 1000 eurot ja prokuratuur ei ole seda summat vaidlustanud.

Samuti tuleb märkida, et Siim Roodele küsis prokuratuur karistuseks rahalise karistuse maksimummääras – 500 päevamäära. Lisaks palus prokuratuur kohaldada Siim Roode suhtes lisakaristust – ettevõtluskeeldu neljaks aastaks. Silmas pidades, et juhul kui Siim Roode süüdi mõistetakse, kaotab ta oma advokatuuri liikmesuse, on prokuratuuri hinnangul Siim Roodele küsitud karistuslikud tagajärjed rasked.

Küsimuse, kas Port One OÜ üksiku võlausaldajana saab olla kannatanu karistusseadustikus sätestatud kuriteo puhul, lahendab kohus. Port One OÜ-le on tagatud kõik õigused kriminaalmenetluses kannatanuna esineda ja oma huve kaitsta. Seda Port One OÜ aktiivselt ka teeb.

Hetkel kuum