15 märts 2017

Ravimitööstuse uus algus Eestist

Riin Ehin  Foto: Erakogu

Ravimite hinda on võimalik tuua allapoole ja muuta need kättesaadavamaks, kirjutavad Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse juhataja Riin Ehin (pildil) ja Rakesh Pandey, Bravo Pharma Groupist.

Ravimitööstuses kulub väga suur osa ressurssidest hiigelorganisatsioonide ülalpidamisele ning omavahelisele konkureerimisele. Need kulud kajastuvad ka ravimite hindades ning meie kõik maksame need ühiselt kinni. Ühendades paindlikult riikide ja organisatsioonide võimekused üle maailma nii ravimiarenduses, ravimiuuringutes, tootmises kui ka logistikas, on võimalik ravimite hindu oluliselt langetada. Ravimid peavad olema odavamad ja kättesaadavamad.

Esimesed sammud on juba astutud – oleme otsustanud, et kogu meie onkoloogia ravimiarendusega seonduv teadus-arendustegevus ning kliiniliste uuringute koordineerimise keskus ning onkoloogilisi ravimeid tootma hakkav tehas tulevad Eestisse.

Toetavad e-riik ja mõistlik maksusüsteem

Seda otsust toetavad Eesti üldine IT-võimekus, avatus uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisele, digi-riik, e-pangandus, e-residentsus, e-tervis, üldine poliitiline stabiilsus, üldjoontes atraktiivne maksusüsteem, üldine turvalisus ja ka inimeste harjumus olla kokkuhoidlik.

Mõningast ebakindlust tekitab jätkuv tants aurukatla ümber tulumaksu seaduse muudatuste teemal ning sotsiaalmaksu lae puudumine. Teadusasutuste ja (välis)ettevõtete ühistegevuse reguleerimises ning korraldamises on kindlasti arenguruumi. Huvitaval kombel on Eesti väga avatud tehnilisele innovatsioonile, kuid mitte ehk niivõrd koostööle meist erinevate inimestega.

Mõned sammud on astumata

Eesti on teinud väga palju, et olla välisinvestoritele huvipakkuv. Kui me räägime uutest investeeringutest kõrge lisandväärtusega biomeditsiini sektorisse, siis võiks abi olla sotsiaalmaksu lae kehtestamisest, välistööjõu vabastamisest sotsiaalmaksust esimeseks kaheks aastaks, riigi kohustuste täitmisest teadus-arendustegevuse finantseerimisel (1% SKPst), valmisolekust töötada koos teistest kultuuriruumidest pärinevate kolleegidega. 

Usume, et Eesti kui kompaktse ja innovaatilise riigi baasil on võimalik näidata, et erinevatest maadest pärinevate parimate teadmiste ning oskuste kombineerimisel suudame toota kõrgekvaliteetseid ravimeid vastuvõetavate hindadega. Seda mudelit saab edaspidi rakendada mujal ning tuua ravimite hinnad sinna, kus nad tegelikult peavad olema.

Autor: Riin Ehin ja Rakesh Pandey

Hetkel kuum