Taimi Elenurm • 13. juuli 2017 kell 10:00

Kuidas taltsutada tõrksaid talente?

Taimi Elenurm  Foto: Postimees / Scanpix

Talente leida pole keeruline, raskem on neid ettevõttes hoida, kirjutab tööpsühholoog Taimi Elenurm.

Talentide leidmine ning organisatsiooniga liitmine on viimase kümne aasta kõige olulisem teema, millega juhtide ja personalijuhtide arvates peaks tegelema – nii on selgunud mitmest globaalsest uuringust. Teisalt on teada tõde, et talente organisatsiooni meelitada pole kuigi keeruline. Palju keerulisem on neid seal hoida, hallata, ohjata ja koostööd tegema saada – vähemasti on see EASi juhtimisuuringu andmetel nii enamikus Eesti organisatsioonides.

Talent on enamasti uudishimulik ja avatud isiksus, kes haarab kinni uutest ja põnevatest võimalustest mitmes valdkonnas – vahel ka seal, kus see enamikule tülikas, veider või lubamatu tundub. Ta muudab ideid ja käitumismustreid – pöörab harjunud ja mugavad olud pea peale, kombineerib asju, eirab reegleid. Pakub uusi ideid, otsib põnevaid suundi, vaateid ja lahendusi, vaatab üle piiride ja leiab midagi sellist, mida polegi otsinud.

Talenti kurnab normide, mõõdikute ja kontrolliga piiramine; ta kustub keskkonnas, kus on kasinalt otsinguaktiivsust ja mängulisust, vähe võimalusi eksperimenteerimiseks, kus pole aega ega ruumi katsetusteks ja analüüsiks. Talendi tapab kohustus tegelda täie täpsusega teisejärguliste detailidega. Loovaks mõtlemiseks on vaja puhanud vaimu ning avatud ja selgeid meeli.

Vabadus taastab jõu

Et talenti organisatsioonis ohjata, tuleks talle võimaldada aeg-ajalt üksinda töötamist, mis aitab keskenduda. Selgitage, kas tööks vajalikud ressursid on piisavad ja tagatud ning loobuge kas või ajutiselt kontrollimisest, mõõdikutest ja aruannetest.

Kuna talent on keskmisest kiirema taibu, parema tähelepanuvõime ja suurema töövõimekusega – ning seda enamasti mitmes lähedases valdkonnas korraga – siis võib ta enamiku keskmike jaoks osutuda tülikaks tegelaseks. Oma entusiasmi, energia ja teha tahtmise loomuliku hooga võib ta ehmata ja häirida aeglasemaid. Missioonitunne, suured unistused ja üllad väärtused, mida ta hoogsalt promob, võivad jääda hämaraks ja arusaamatuks neile, kes oma tööpõllu ametijuhendis ettenähtud ülesannetega piiravad või oma rolli kitsalt ameti piires täidavad.

Coach’i ja juhendaja tööpraktikast tean mitut juhtumit, kus tülikas talent peab loomulikuks, et teised teevad, taipavad ja jõuavad sama palju kui tema. Ja kui nad seda ei tee, tekib tüli. Enamuse viha sunnib talendi enesekaitsesse – ta kas vastandub või taandub. Vastandumine ja mäss on positiivsed lahendusteed, sest selguse loomine olukorras on samuti vajalik tulemus, seda isegi siis, kui lahendust kohe võtta polegi. Taandumine kustutab talendi silmist sädeme. Heal juhul läheb ta teise organisatsiooni järgmisi väljakutseid otsima. Halvemal juhul jääb ta alles, kuid ei hoia oma solvumist ja kibestumist vaka all ning rakendab selle loovalt organisatsioonile vastutöötamise teenistusse. Töö ja koostöö asemel kulub ta aeg tõe ja õiguse tagaajamisele ning ta haarab sellesse ringmängu ka ümbritsevad.

Tulemus on sama, mis parteide omavahelises ja sisekemplemises – vanker ei liigu paigast, vaid laguneb. Inimlikus plaanis on lõpp kurvem: organisatsioonikultuuri uueks normaalsuseks võib kujuneda krooniline vastuseisus, töökius, töövaidlused ja avalikud kokkupõrked, vahendeid valimata.

Eriarvamus ongi OK

Et enamust tema vastu tõusmast tagasi hoida, soodustage eriarvamuste respekteerimist, avatust, paindlikkust. Hoolitsege, et info oleks kättesaadav mitmel erineval moel. Ergutage mitme erineva lahenduse katsetamist ja nende samaaegset toimimist. Talenti toidab organisatsioonikultuur, kus valitseb hoiak näha ebatavalist ja vaadata vana nagu uut.

Talenti on kerge haavata: ta ei talu bürokraatiat, ülemusi, urgitsemist. Seetõttu saab ta pisivigade kuhjumise pärast tavaliselt kergesti rajalt maha võtta. Kuna ta pakub spontaanselt terviklahendusi, siis on vead detailides need, mille pärast keskmikest enamus teda süüpinki seab, kuni ta väntsutustest väsib. Ta ei kannata võitlust ning haavub kergesti, kui teda kritiseeritakse. Kuna talle meeldib keerata asjad paradoksaalseks, mängida (sh rääkida tõsise näoga jama), siis on teda lihtne tembeldada veidrikus, „segase jutu ajajaks“ ning grupist seetõttu välja tõrjuda.

Et ennetada sõda talentide vahel ja talendi koha pärast tööelu rollimängus, võtke aega kogemuste analüüsimiseks, kõrvutamiseks ja selle eri etappide läbimiseks mitmete tehnikate abil. Analüüsi tulemused siduge kontseptsiooniga ideaalist, võimaldage otsida ja arendada selle kohta erinevaid teooriad ning variatsioone.

Võtmeküsimuseks jääb, mida teha, et talendist ei saaks kurja geeniust, kes kas või mängulusti pärast rakendab oma jõu ja energia vastandumisele.

Hetkel kuum