Murrangut töösuhetes juhib Eestis kontorirahvas

Lähikümnendil toimuvat revolutsiooni Eesti tööturul juhivad ilmselt kontoritöötajad, kellest iga kolmas soovib teha senisest sisukamat tööd ja vähem tagumikutunde, arvab GoWorkaBiti juhataja Kristjan Vanaselja, tuginedes firma korraldatud uuringule.

Kristjan Vanaselja.  Foto: Väinu Rozental

Rutiinsest palgatööst loobumine ja teenuse pakkujaks hakkamine on Eestis jõudnud ka lihtsamate tööde valdkonda. Kontoritöötajaid on palju ning neil on üldjuhul haridus ja ettevalmistus, mis lubab iseseisvana edukalt hakkama saada.

Meie poolt 2000 Eesti elaniku seas tehtud uuring näitab, et 35% kontoritöötajaist soovib lähitulevikus olla rohkem enda tööelu peremees ning teha midagi tähenduslikumat ja olulisemat kui seni. Nad tunnevad teravalt, et kulutavad elu sisutute või primitiivsete tööülesannete peale.

Lausa kolmveerand kontoritöötajaist kinnitas, soovib lähiaastail enda elujärge parandada.

Üle maailma avastavad nii töötajad kui ka tööandjaid, et aastaid sama, rutiinset kellast kellani tööd tehes ei teeni nad seda, mis võiks, ega saa ka tööandja inimeselt maksimumi.

Töösuhted muutuvad Eestiski üha rohkem tellija ja teenusepakkuja suhteks. Sellisest suhtest võidavad kõik: inimene saab müüa end mitmele tööandjale ja kõrgema hinna eest ja juhtida ise enda töö- ja puhkeaega. Tööandja saab vaid seda, mida vajab, ega pea kandma inimese tervisega seotud riske, koolituste, puhkuste ja lahkumiste kulusid ega muid töölepinguga seatud kohustusi.

Hetkel kuum