Maie Jõgar • 7 märts 2019

Eesti maailma keelekeskuseks!

Keeleturismi areng võib teha Eesti riigi keeletehnoloogia maailma keskuseks, kirjutab New Tallinn OÜ tegevjuht Maie Jõgar arvamuslugude konkursi Edukas Eesti artiklis.

Maie Jõgar  Foto: Erakogu

Keeleturism on üks kõige suurema lisandväärtusega ning seetõttu ka väga suure kasumimarginaaliga turismiliik, mida tuleb Eesti riigil hakata eesmärgipäraselt arendama selleks, et meelitada läbi aasta jõukamad turistid ning selle läbi suurendada oluliselt turismitulusid.

Olles esimeseks Euroopa Liidu riigiks Aasiast tulnud turistidele on Eesti riigil erakordne võimalus nutikalt spetsialiseeruda just keeleturismile ja keeletehnoloogia arengule ning saada nendes valdkondades üheks kõige tuntumaks maailma keskuseks.

Keeleturismi arendamine eeldab eelkõige tõsist spetsialiseerumist, mille tulemusena koonduvad parimad keeleõpetajaid just Eestisse. Sellise lähenemisega saavutatakse vajalik mastaabiefekt, mis võimaldab vähendada kulusid, tõstes seejuures pakutavate turismitoodete kvaliteeti. Keeleturismitoodete kõrge kvaliteet on tugev konkurentsieelis, mille alusel võib luua võimsa turundusstrateegia, mis omakorda suudab tõsta antud turismitoode järgi tohutut nõudlust.

Keeleturismi peamine keskus on läbi aegade olnud Ühendkuningriik, eeskätt inglise keele õppimise tõttu. Aeg on aga muutunud ning maailma üheks kõige trendikamaks keeleks on saamas hiina keel. Hiina asub aga kaugel ja sinna sõitmine kulukas, seega võiks eesti riigist saada eeskätt eurooplastele hiina keele õpetamise keskus. Samuti võiks õpetada eurooplastele Eestis ka teisi Aasia keeli ja Aasiast tulnud turistidele Euroopa keeli jne.

Eesti riigil tuleb seada keeleturism ja keeletehnoloogia üheks kõige prioriteetsemaks arengusuunaks ja välja töötada terviklik arengustrateegia, mille kohaselt peaksid vastavad riigiasutused, ettevõtted, koostööpartnerid jne üheskoos liikuma selles suunas, et lühikese ajaga saaks luua Eestis hulgaliselt tooteid ning atraktiivne turundusstrateegia.

Rahvusvaheline sõlmpunkt

Paljud Eesti linnad võivad nutikalt spetsialiseeruda keeleturismi ja keeletehnoloogia arengule, luues selleks kohaturunduse strateegiad. Nii võiks Narva linnast saada tõeline Euroopa ja Aasia keelte õpetamise keskus, millega suudetaks mitmekordselt kiirendada integreerumisprotsess.

Narvast peab saama ELi esinduslik linn, mis tutvustaks eelkõige Venemaa kaudu Euroopasse saabuvate Aasia turistidele ELi riikide ja rahvaste eripära ning keele mitmekesisust. Selleks tuleks luua vastav keskus, millest peab saama Narva linna tänapäevaseim vaatamisväärsus ning sümboolne ELi värav.

Keeleturismi peab arendama eesmärgipäraselt ka teistes linnades ja maakondades, nagu näiteks Tallinnas, Tartus, Pärnus, Valgamaal jne. Keeleturismi prioriteetne areng Eestis võimaldab pikendada mitmekordselt lühikest turismi kõrghooaega ning samuti ööbimiste arvu, mis suurendab turismiettevõtjate majandustulemusi ja seeläbi elanikkonna heaolu.

Just keeleturismi eesmärgipärane arendus võib teha Eesti rahvusvahelise äri sõlmpunktiks, kuna võimaldab turistidena kohale meelitada äärmiselt erinevaid inimesi üle kogu maailma, sealhulgas ka potentsiaalseid investoreid, ettevõtjaid, tulevikutalente, pööraseid leiutajaid jne, kes kõik võivad anda oma panuse Eesti riigi edule.

Edukas Eesti on Advokaadibüroo Cobalt, Eesti Gaasi, Harju Elektri, Silberauto, Tallinna Kaubamaja ja Äripäeva arvamuskonkurss.

Hetkel kuum