Merika Nimmo • Tanel Molok • 12. märts 2019 kell 9:50

Kas sinu tagastatav tulumaks oli oodatust väiksem?

Vähemasti kõik kohtumenetlustes e-toimiku süsteemi kasutavad juristid võiksid oma tuludeklaratsiooni kriitilise pilguga üle vaadata, sest sinna võib olla hiilinud miinusmärgiga ridu, mis ei peaks seal olema, kirjutavad advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadid Merika Nimmo ja Tanel Molok.

Merika Nimmo, Tanel Molok.  Foto: Advokaadibüroo Sorainen

Järjekordne tuludeklaratsioonide esitamise aeg on seekord kaasa toonud uudiseid uute tulumaksuvabastuse piirmäärade rakendumise võitjate ja kaotajate kohta. Samuti on peetud tuliseid vaidlusi selle üle, kas uus süsteem on ikka õiglane või peaks tulumaksuvabastuse piir siiski olema kõigile võrdne. Valdav on aga arvamus, et tulude deklareerimise süsteem iseenesest on oma suures osas eeltäidetud deklaratsioonide tõttu lihtne ning mugav – deklaratsioon saab esitatud kõigest mõne hiireklikiga ning suurema süvenemiseta. See mugavus võib aga kalliks maksma minna, kui andmete kontrollimata jätmise tõttu lähevad tuludeklaratsioonile ka read, mis seal kindlasti olema ei peaks.

Ootamatult on selgunud, et advokaatide ja muude kohtus esindajana tegutsevate juristide eeltäidetud tuludeklaratsioonile on ilmunud ka nende klientidega seotud nõudeid. Need arvestatakse automaatselt tagastamisele kuuluvast tulumaksust maha, seega võib esindaja üsna lihtsalt enda kaela saada ka oma kliendi kohustused. Põhjuseks võib olla kohtutes asjaajamiseks kasutatavas e-toimiku süsteemis mõne vale hiirekliki tegemine või muu tehniline viperus. Tagajärjeks on aga see, et menetluses tasumisele kuuluv riigilõiv või muu makse satub esindaja enda tuludeklaratsioonile ja tühjendab personaalset rahakotti isegi juhul, kui vastav makse on tegelikkuses juba tasutud.

Usutavasti ei ole tegemist riigipoolse pahatahtliku käitumise või advokaatide kutsetagatiste tahtliku rikkumisega, nõuete esitamise läbi ei tohiks ju advokaati tema kliendi või aetava kohtuasjaga samastada. Pigem on tegemist kombinatsiooniga infosüsteemide eripärast, tehnilistest vigadest ning hooletusest tuludeklaratsioonide täitmisel. Tulemus võib olla aga see, et riik nõuab ebaõigesti juba täidetud kohustuste veelkordset täitmist nendelt, kes ise selle nõudega üldse seotud ei ole.

Praktika näitab, et selliste probleemide tekkimise korral ei saa maksu- ja tolliamet aidata, kuna nemad saavad riigilõivude, rahaliste karistuste ja trahvide andmed riigi tugiteenuste keskusest. Nõuete arvestusega seotud küsimustes soovitatakse pöörduda riigi tugiteenuste keskusesse telefonil 663 8263 või meiliaadressil NAPtugi@rtk.ee. Nende kontaktide kaudu on võimalik probleemide tekkimisel kontrollida, kas riigilõivu ja muude nõuete kajastamine esindaja tuludeklaratsioonil on põhjendatud, ning nõuda vajadusel vigade parandamist.

Vähemasti kõik kohtumenetlustes e-toimiku süsteemi kasutavad juristid võiksid oma tuludeklaratsiooni kriitilise pilguga üle vaadata, sest seal võib vabalt leiduda mõni tema kliendi poolt tasumisele kuulunud riigilõiv või muu kohtutoimingutega seotud makse. Samas ei saa välistada, et samal viisil on tuludeklaratsioonidele hiilinud ka muid sinna mittekuuluvaid miinusmärgiga ridu ning hoolsus oma tuludeklaratsiooni esitamisel ei tee kindlasti kellelegi halba.

Hetkel kuum