Maie Jõgar • 10 märts 2013

Loome turismimagneti Tallinn: The Singing City

Paneme aluse lauluturismi arendamisele Tallinnas, soovitab New Tallinn OÜ tegevjuht Maie Jõgar.

Kogu maailm on pööranud pilgu kiiresti arenevate Aasia maade poole ning iga riik tahab tõusvast Aasiast ka endale kasu saada. Üheks selliseks võimaluseks on tugeva kohaturunduse projektiga meelitada kohale hulgaliselt turiste just Aasiast, kuna juba täna loetakse majanduslikus mõttes kõige oodatumateks turiste, kes tulevad Indiast ja Hiinast.

Mis on see, mis ahvatleks kaugeid külalisi Tallinnasse tulema ning veetma siin tegusalt paar ilusat päeva, mis jääksid meelde pikemaks ajaks, tekitaksid soovi kindlasti tagasi tulla ja soovitada Tallinna külastust teistelegi? Mis on see, mis vaatamata külmale, tuulisele ilmale soojendaks inimeste südameid ja jätaks endast meeldivaid emotsioone või hoopis üllataks ning ületaks kõikvõimalikke ootusi?

Parimaks lahenduseks on kohaturunduse projekt „Tallinn: The Singing City“ just seepärast, et selle sõnum on köitev, lihtne ja ülemaailmsel turul arusaadav. Kuna laulmine on kõige emotsionaalsem ja populaarsem meelelahutusviis, leiab projekti sõnum kiiresti oma koha paljude inimeste teadvuses ja kinnistub seal pikaks ajaks. See on globaalse turu seadus: kui sõnum on õige, läheb ta laiali ülikiiresti, kui sõnum on valesti valitud, võib kulutada miljoneid ja inimesed ei võta seda omaks.

Projekti unikaalsus seisnebki selles, et Tallinn muutuks kohaks, kus saab laulda näiteks väljakutel, tänavatel ja kontserdisaalides elukutseliste lauljate saatel või koori taustal. Nii ei pea inimesed häbenema oma puudulikku lauluoskust, sest nad laulavad teistega koos. Samuti saavad turistid Tallinnas täiendada oma lauluoskust professionaalsete õpetajate käe all laulukoolides, mis on mõeldud eeskätt turistidele, lindistada stuudios laul või saada mõistliku hinnaga isegi omaenda videoklipp, mida on võimalik paigutada Facebooki lehele ja sõpradega jagada.

Kuigi Eesti on väike ja piiratud ressurssidega, kasutab „Tallinn: The Singing City“ projekt võimalikult otstarbekalt ära olemasolevaid ressursse – nii kinnisvara (lauluväljakuid, Raekoja plats, kontserdisaale jne) kui ka inimressurssi. Organiseerides erinevaid laulufestivale, laulumalevaid ja laululaagreid, saab projekti kaasata väga palju Eestis ja ka välismaal elavaid aktiivseid lauluhuvilisi noori, pakkudes neile kasulikku ajaviidet, uusi sõpru eri riikidest ja mandriteltki. Pikema perioodi peale annab see aga vapustava efekti. Nimelt jääb inimestele, kes on veetnud oma nooruse parimaid päevi mingis konkreetses paigas, elu lõpuni alateadvusse märk, kui uskumatult meeldiv koht see oli.

Projekt „Tallinn: The Singing City“ paneb aluse lauluturismi arendamisele Tallinnas, kasutades ära erakordse võimaluse olla sellel turul maailma tugevaimal positsioonil ning muutes Tallinna linna rahvusvaheliseks reisisihtkohaks. See omakorda suurendab märkimisväärselt turismitulusid ja elanikkonna heaolu. Projekti ellurakendamine pikendab kindlasti ka turistide külastuse aega, tõstab nii esma- kui ka korduvkülastuste arvu ning sagendab oluliselt turistide külastusi väljaspool kõrghooaega, mis võimaldab turismiettevõtetel optimeerida kulutusi ning luua uusi töökohti.

„Tallinn: The Singing City“ on väga tugevate konkurentsieelistega projekt ja sellest võib saada Eesti Aasia-strateegia oluline lüli, mis suurendab tõhusalt ka kõigi teiste Eesti toodete ja teenuste nõudlust Aasia turul. Tallinn on geograafiliselt esimene Euroopa Liidu linn, mis jääb Aasiast tulevate turistide teekonnale, nii et miks ei võiks Tallinnast saada ka esimene Euroopa linn, mida nad külastavad.

Peale kiiresti arenevate riikide, Hiina ja India turistide tuleks kindlasti sihile võtta ka Jaapani turistid. Jaapan on inimeste arvu poolest väga suur turg – peaaegu sama suur kui Venemaa, aga võrreldes Venemaaga üks kõige kõrgemalt arenenud majandusega riike maailmas. Lisaks sellele on Jaapanis karaoke laulmine väga populaarne meelelahutus ning sestap sobib „Tallinn: The Singing City“ Jaapani turule ideaalselt. Projekti tasub täide viia juba ainuüksi selle turu jaoks.

Edukas laululinn laiendab ka välisturistide sihtgruppi lähiümbrusest – Soomest, Rootsist, Norrast ja Taanist. Kindlasti hakkavad uued, atraktiivsed, mitmekülgsed ja harivad turismitooted meeldima ka Venemaa turistidele ning turistidele mujalt Euroopast, näiteks Saksamaalt, Suurbritanniast, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Lätist ja Leedust.

Artikkel ilmub EMT, Tallinna Kaubamaja, Danske Banki ja Äripäeva arvamuskonkursi “Edukas Eesti” raames.

Hetkel kuum