Indrek Mäe • 24. september 2016 kell 7:30

Olympicu tegevus Poolas külmutatakse

Olympic Casino Varssavis.  Foto: Erakogu

Olympic Entertainment Groupi (OEG) kasiinolitsents Poolas aegus ning ettevõtte peatab kuni uue tegevusloa saamiseni oma tegevuse.

„Kehtiva asukohapõhise tegevusloa puudumise tõttu külmutab OEG alates 24. septembrist 2016 aktiivse tegevuse Poolas, kuid on endiselt huvitatud sealsel turul tegevuse jätkamisest ning plaanib osaleda järgmistel tegevusloakonkursidel,“ teatas OEG tegevjuht Madis Jääger börsiteate vahendusel. „Aktiivse tegevuse külmutamise peamiseks eesmärgiks on jooksvate kulude viimine miinimumini,“ lisas ta.

Äripäev kirjutas neljapäeval, et Poola börsiajakirjanike andmetel tekib OEG-l esimene võimalus litsentsi uuesti taotleda 2018. aastal.

OEG Poola tütarettevõtjate konsolideeritud äritulud 2016. aasta esimesel kuuel kuul olid 9,4 miljonit eurot ning ärikasum 0,5 miljonit eurot. Poola operatsioonid andsid esimesel poolaastal 10% kontserni ärituludest ja 4% kontserni ärikasumist.

Poola tütarettevõtjate aktiivse tegevuse peatamisega kaasneb Poolas firmaväärtuse ja varade raamatupidamislik allahindlus vahemikus 9-10 miljonit eurot ning tegevuse peatamisega kaasnevad täiendavad kulud ligikaudu 1 miljonit eurot.

Poolas säilitab OEG tegevuse külmutamise perioodil kuni 15 töökohta, lisaks pakutakse praegustele töötajatele võimalust asuda tööle ligikaudu 50 avatud positsioonile kontserni teiste riikide ettevõtjates ning ülejäänud töötajatega lõpetatakse töösuhe seadusega ettenähtud korras.

Taotlus jäi tähtajaks esitamata

Jäärgeri kinnitusel korraldatakse vastavalt Poolas kehtivale seadusele asukohapõhiste tegevuslubade väljaandmiseks konkurss juhul, kui taotlejaid on rohkem kui väljastatavaid lubasid. Muul juhul puudub selleks vajadus. „Varssavi kasiinotegevuslubadest huvitatud isikutel oli õigus esitada taotlus loa saamiseks enne 24. märtsi käesoleval aastal,“ tõdes OEG tegevjuht.

Poolas tegutsev OEG tütarühing Casino Polonia Wroclaw aga tähtajaks taotlust ei esitanud, sest ettevõttel puudus nõutav Varssavi Linnavalitsuse aadressipõhine heakskiit. „Küll aga esitasid OEG Poola tütarühingud Casino Polonia-Wroclaw ja Ultramedia Poola Rahandusministeeriumile taotlused uue loa saamiseks selle aasta esimesel septembril,“ kinnitas Jääger.

Tegevjuhi sõnul on tänaseks välja andmata üks Varssavi asukohapõhine tegevusluba. Samas ei luba antud kummalegi OEG Poola tütarühingule. „Juhtkonnal on alust arvata, et meie taotlusi ei rahuldatud, kuna endiselt puudub nõutav Varssavi Linnavalitsuse aadressipõhine heakskiit,“ arvas Jääger. „Kindlasti võtame tarvitusele kõik meetmed nimetatud heakskiidu saamiseks esimesel võimalusel,“ lubas ta.

Valgevene äri suletakse

Lisaks teatas OEG, et sulgeb makromajanduslikust olukorrast tulenevate kehvade väljavaadete tõttu oma Valgevene tütarettevõtja.

OEG Valgevene tütarettevõtja äritulud 2016. aasta esimesel kuuel kuul olid 0,2 miljonit eurot ning ärikahjum 0,15 miljonit eurot. Valgevene operatsioonid andsid esimesel poolaastal 0,2% kontserni ärituludest.

Valgevene tütarettevõtja likvideerimisega OEGle olulisi varade raamatupidamislike allahindluseid ja likvideerimisega kaasnevaid kulusid ei kaasne, ning need jäävad 0,1-0,2 miljoni euro piiresse.

Hetkel kuum