Kadi Neemre • 26. september 2016 kell 18:55

Ekspress Grupi majandusaasta aruanded vaidlustati taas kohtus

Kaur Kender  Foto: Postimees

OÜ Grupivara esitas taaskord Harju Maakohtusse hagiavalduse meedia- ja meelelahutuskontserni AS Ekspress Grupp majandusaruannete tühistamiseks.

OÜ Grupivara näol on tegemist väikeaktsionäriga, kelle omanduses on 0,0003% AS-i Ekspress Grupp aktsiatest. Ettevõte otsustas kohtus vaidlustada 2015. aasta majandusaasta aruande ning kasutamise jaotamise ettepaneku.

Hagi on võetud Harju Maakohtu menetlusse.

Varasemalt on OÜ Grupivara kohtus vaidlustanud aktsionäride korralistel üldkoosolekutel kinnitatud 2013. ja 2014. majandusaasta aruanded ja kasumi jaotamise ettepanekud, mis on hetkel veel Harju Maakohtu menetluses, seisab börsiteates.

Hageja leiab, et kõik kolm hagi tuginevad väitel, et Delfi Eesti ja Delfi Läti firmaväärtused oleks tulnud majandusaasta aruannetes alla hinnata, mille tulemusel poleks jaotatavat kasumit tekkinud.

AS-i Ekspress Grupp juhatuse ning sõltumatute audiitorite hinnangul on kõik kolm hagi alusetud ning majandusaasta aruanded kajastavad kontserni finantsseisundit ja tulemusi õigesti ja õiglaselt.

Lisaks on OÜ Grupivara esitanud kohtusse avalduse kohustada AS-i Ekspress Grupp juhatust esitama OÜ-le Grupivara informatsiooni ettevõtte EBITDA prognooside kohta, mille Harju Maakohus aga jättis oma määrusega rahuldamata. Kohus asus seisukohale, et OÜ Grupivara ei saa sellise informatsiooni esitamist nõuda.

OÜ Grupivara lõi 2002. aastal Tõnis Haavel. Kümme aastat hiljem liitus ettevõttega kirjanik ja Haaveli sõber Kaur Kender, kes on äriregistri põhjal praegu ettevõtte ainuomanik.

Hetkel kuum