Äripäev • 14. veebruar 2019 kell 7:35

EfTEN kasvatab jõudsalt dividendi

EfTEN Capitali juht Viljar Arakas.  Foto: Raul Mee

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2018. aasta müügitulu oli 8,7 miljonit eurot kasvades aastaga 19% ning dividende lubab juhatus 95 senti aktsia kohta, teatas ettevõte börsiteates. Aasta varem oli müügitulu 7,3 miljonit eurot.

Fondi vaba rahavoog kasvas 2018. aastal 3,151 miljoni euroni, mis on mullusest ligi 40% kõrgem, mis koos vaba raha jäägiga lubab dividendi tõsta rohkem, kui näeb ette fondi dividendipoliitika, ehk 95 sendini aktsia kohta.

Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, edukustasukulu, amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja tulumaksukulu oli 2018. aasta jooksul kokku ligi 6,8 miljonit eurot, mis kasvas aastaga viiendiku võrra. Aasta varem oli kasum 5,7 miljonit eurot.

Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 6,3 miljonit eurot, mis oli väiksem kui 2017. aastal (6,6 miljonit eurot). Väiksem puhaskasum on ettevõtte sõnul tingitud madalamast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis sellel aastal oli kokku 1,56 miljonit eurot, eelmisel aastal aga 2,86 miljonit eurot.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 96%, aasta varem 98%. Seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 4% müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2018. aasta jooksul müügitulust kokku 22,3%. 2017. aasta 12 kuu jooksul jäi sama näitaja 22,8% tasemele.

Kontserni varade maht aasta lõpu seisuga oli 108,5 miljonit eurot kasvades aastaga 11,2 miljoni euro võrra.

Dividende rohkem

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2018. aasta jooksul 8,9%. 2018. aasta aprillis maksti dividende 2017. aasta kasumist kogusummas 2,2 miljonit eurot.

Arvutuste kohaselt saaks EfTEN Real Estate Fund III vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale (80% vabast rahavoost moodustab brutodividend) maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist 2,38 miljonit eurot (74 senti aktsia kohta).

Samas lubab kontserni raha jääk 2018. aasta lõpul maksta dividendi rohkem, mistõttu teeb fondi juhatus kevadel nõukogule ja üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendi 3,06 miljonit eurot (95 senti aktsia kohta), mis on 28% kõrgem dividendi määr kui näeb ette fondi dividendipoliitika. Terve eelmise aasta eest maksis fond aktsionäridele netodividende 68 senti aktsia kohta.

Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas. 2018. aasta lõpu seisuga on kontsernil 10 (31.12.2017: 8) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 102,787 miljonit eurot (31.12.2017: 88,4 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 94,627 miljonit eurot (31.12.2017: 81,7 miljonit eurot).

Hetkel kuum