20. oktoober 2015 kell 21:01

Kuidas pälvida maailma kõige rohelisema kontorihoone tiitel?

Hakkepuidul töötav Green Fuel Energy koostootmisjaam  

Esmakordselt renoveeriti ajaloolise tähtsusega kultuuripärandit energiasäästva tehnoloogiaga.

Sydneys asuv Legion House kontorihoone sai 6 rohetärni auhinna, mis on kõrgeim võimalik hinnang loodussõbralikkusele. Tunnustus saadi kasutades Volter OY hakkepuidu gaasistamise tehnoloogial töötavat koostootmisseadet, mis on nüüdsest Green Fuel Energypoolt kättesaadav ka Eesti tarbijaile.Austraalias kultuuripärandisse kuuluv Legion House on 6 rohetärni auhinda pälvinuna maailma kõige keskkonna sõbralikuma disaini, konstruktsiooni ja küttega kontorihoone. Lisaks sai Legion House NABERSI hindamissüsteemi järgi kõrgeima hinde, 6 tärni energiatõhususe eest. Uuendustöö oli suur väljakutse projekti arendajatele, sest esmakordselt renoveeriti ajaloolise tähtsusega kultuuripärandit kaasaegse ja energiasäästva tehnoloogiaga. Suurim katsumus oli leida tõrgeteta toimivad elektri- ja soojusenergiat tootvad taastuvenergia allikad. Kesklinna kõrghoonete vahele jääval Legion House-il tuuleenergiale ligipääs puudus, investeering päikeseenergiasse ei olnud mõistlik, kuna vajaliku intensiivsusega päikesevalgust oleks olnud vaid 30% ööpäevast. Eestis on näitena Statistikaameti andmetel päikesepaneelide tööaeg ööpäevas vaid 23% ajast.

Legion House Sydneys  

Co2 emmissioon - hoone energiasüsteemist õhku paiskuv süsinikdioksiid.NABERS-i hindamissüsteem(National Australian Built Environment Rating System) - Austraalias kasutusel olev hoonete hindamissüsteem, mis mõõdab hoonete energiatõhusust, veekasutust, jäätmekäitlust, sisekeskkonna kvaliteeti ning hoone mõju keskkonnale. Antud hoonel hinnati energiatõhusust, mille eest anti kõrgeim 6 tärni.Legion House-i keskonnasõbralikumaks muutmise porjekti arendasid kinnisvaraarendus-ja ehitusfi rma Grocon ja GPT Group.

Tänu koostootmisjaamale on Legion House süsihappegaasi vaba

Parimaks lahenduseks osutusid kõrge tootlikkusega hakkepuidul töötavad Green Fuel Energy (GFE) koostootmisjaamad, mida saab hõlpsasti paigaldada suure liiklus- ja kasutuskoormusega piirkondade hoonetesse. Kohtades, kuhu suured hakkeveokid ligi ei pääse, saab kasutada prügiauto suuruseid hakkepuhurautosid. Tänu kahele kompaktsele GFE koostootmisseadmele, mis garanteerivad hoone pideva elektri ja soojusvarustuse on Legion House täiesti süsihappegaasivaba hoone. Kaks GFE seadet võtavad enda alla koos hooldusalaga ainult 7 x 6 m2 põrandapinda. Kuna GFE koostootmisjaamad ja lisatud akupank suudavad rahuldada Legion House-i kogu elektri- ja soojusenergia vajaduse, siis on hoone täielikult eraldatud põhielektrivõrgust. Projekti arendaja Grocon-i tegevdirektori Carolyn Viney sõnul on uuendatud Legion House hea näide, kuidas vähendada CO2 emissiooni ehitustööstuses. Samuti demonstreerib Legion House-i renoveerimisprojekt vanemate hoonete potentsiaali vastata kaasaegsete üürnike, rentnike ning investorite ootustele, kes otsivad tõhusaid ja energiasäästlikke hooneid.

Puit on liiga väärtuslik, et seda lihtsalt põletada

Green Fuel Energy tegevjuht Sander Saat-i sõnul olid Legion House-ile 6 tärni saavutamisel suureks abiks GFE seadmed, mis töötavad hakkepuidul ning aitavad säästa energiakuludelt kuni 70%. Puiduhakke eeliseks on tooraine suhteliselt madal hind ja laialdane kättesaadavus. GFE koostootmisseadmed kasutavad kindlal kuumusel gasifi tseerimismeetodit. „Puidu põletamist ei toimu ja sellega kaasnevat põlemissuitsu ja tahma ei teki,” sõnab Saat. Kuna GFE seadmete puhul on CO2 eraldumine ja õhusaaste välistatud, olid Legion House-i jaoks hakkepuidul töötavad koostootmisjaamad parim valik. Eriti väärib mainimist see, et Legion House kasutab kütusena lisaks hakkepuidule ka hoone bürooruumide paberijääke, mis on pressitud paberbriketiks. Koostootmisjaam töötab täisautomaatselt ja ei vaja oma igapäevatööks tehniku juuresolekut. Seade reguleerib oma tootmisvõimsust automaatselt vastavalt tarbija energia vajadusele vahemikus 30-100%. Nii nagu Eestis, saab ka Austraalias asuv Legion House oma ületoodetud elektri võrku müüa ning kontori ümbruses paiknevaid hooneid soojusega varustada, vähendades sellega investeeringu tasuvusaega. Kaasaegsed koostootmisseadmed on tõestuseks, et lisaks uusarendusprojektidele, on võimalik muuta ka ajaloolisi ja kultuuriväärtuslikke hooneid keskkonnasõbralikeks ja energiatõhusateks. Et säästa 70% oma energiakuludelt läbi loodussõbraliku energia tootmise, tasub lähemalt tutvuda Green Fuel Energy poolt pakutava hakkepuidul töötava koostootmisseadmega.

Hetkel kuum