15. november 2015 kell 21:01

M-Partner koondab personaliotsingu ja keelekeskuse ühise kaubamärgi alla

Enam kui 15 aastat Eesti turul personaliotsingu ja keeleõppe teenuseid pakkunud M-Partner koondab alates novembrist kaks tegevussuunda ühise kaubamärgi alla, võttes kasutusele uue ja värske visuaalse identiteedi.

„Tegelikult on need kaks suunda omavahel väga tihedalt seotud ning sageli põimimegi klientide soovil personaliotsingu keeleõppega, mis suurendab töötajate võimekust oma ametikohal rohkem saavutada,“ ütleb M-Partner tegevjuht ja värbamiskonsultant Annika Oidjärv.

Tema sõnul on kõigile ametikoha nõudmistele ideaalselt vastavaid inimesi aina keerulisem leida ning tööandjatel tuleb tihti oma ootustes teha mõningaid järeleandmisi. Samuti on seoses Eesti ettevõtete aktiivse ekspordimüügitegevusega kasvanud nõudlus erinevaid võõrkeeli valdavate müügi- ja turundusspetsialistide järele. Keelelised oskused on need, mis on kandidaatidele esitatavatest nõudmistest ühed hõlpsamalt lihvitavad näiteks individuaalõppe abil.

Häid spetsialiste leiab põhjaliku sihtotsingu teel

M-Partner pakub oma teenuseid nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele, aidates neil leida nii spetsialiste, keskastme- kui ka tippjuhte alates müügi-, kvaliteedi- ja turundusjuhtidest kuni tegevdirektoriteni. Ettevõtte tugevamateks suundadeks on müügivaldkonna, projekteerimise inseneeria, logistika, tootmise, finants- ja IT-spetsialistide otsingud.

„Vaadates Eesti madalat töötuseprotsenti, on selge, et valdav osa häid spetsialiste on juba hõivatud ning enamasti ise aktiivselt tööd ei otsi. Seega tuleb kasutada sihtotsingut ehk headhunting’ut ning neile ise põnevat tööd ja uusi väljakutseid pakkuda,“ ütleb Oidjärv. „Tänasel päeval ei ole värbamise põhifookus enam kandidaatide hindamisel, vaid eelkõige sobivate leidmisel. See on pikk ja põhjalik protsess, et leida üles võimalikud profiilile vastavad kandidaadid, seejärel valida neist parimad, keda ettevõttele valiku tegemiseks esitleda.“

Lisaks sihtotsingule kasutab M-Partner otsingute teostamisel erinevaid andmebaase ning tööpakkumiskuulutus avaldatakse nähtavuse suurendamiseks vähemalt kuues allikas alates ajalehtedest ja tööotsingukeskkondadest kuni sotsiaalmeediani. „Sotsiaalmeediast on saanud kandidaatide leidmisel väga oluline kanal,“ sõnab värbamiskonsultant. „Ja põnevaid otsimiskanaleid on teisigi. Kuna kogu meie kollektiiv teeb oma tööd hingega, siis oleme väga loomingulised ning pühendume igale värbamisprojektile alati kuni eduka tulemuseni.“

Keeleõpe tööl säästab nii tööandja kui ka töötaja aega

M-Partner Keelekeskus pakub keeleõppeks erinevaid võimalusi. Esmalt on võimalik luua oma töötajatele võimalus õppida keelt ettevõttes kohapeal: kuna selleks pole vaja rentida ruume, on ettevõttesisene keeleõpe soodsam kui töötajate keeleõppe kompenseerimine avatud kursustel. Samuti hoiab see kokku kõigi aega, sest inimesed ei pea spetsiaalselt liikuma keeltekooli ja tagasi.

Teine võimalus on pakkuda keele individuaalõpet ühele-kahele inimesele, kes vajavad olemasolevate oskuste täiendamist. Individuaalõpe võimaldab õppijal mahutada keeletunnid oma päevaplaani teistest sõltumatult ning liikuda õpingutega edasi talle sobivas tempos. Kolmanda võimalusena pakub M-Partner erialakeele kursuseid – näiteks spetsiifiline müügi-, meditsiini- või juriidiline keel, kuidas sõlmida lepinguid või koostada hinnapakkumisi.

Keelekeskuse abiga on võimalik korraldada ka intensiivkursuseid kestvusega alates ühest päevast. „Meie intentsiivkursused on väga populaarsed nende seas, kellel on keeleoskus passiivseks muutunud või kes soovivad juurde saada teatud erialaspetsiifilisi oskuseid. Võime korraldada kahepäevase suhtlemiskeele kursused, kus mängitakse läbi mingi tegevusvaldkonna tüüpsituatsioonid, näiteks kliendihalduri töös ettetulevad probleemid või müügikohtumise esitluse käigu,“ täpsustab Oidjärv, lisades, et pikemad, 4-kuused kursused on muutunud tänapäeva kiire elu- ja töötempo juures tihti keeruliselt teostatavateks ning aja kokkuhoiu mõttes eelistatakse järjest enam spetsiifilisemaid ja kiiremaid keeleõppe võimalusi.

Mõelge ise – võib-olla valdab teie müügijuht väga kenasti inglise suhtluskeelt, kuid tal jääb puudu oskustest ise selles keeles lepinguid koostada. Sageli piisab mõnepäevasest koolitusest kitsas valdkonnas ja ta annab oma tööga ettevõtte tegevusse oluliselt suurema panuse.

M-Partner Keelekeskuses saab õppida eesti, vene, inglise, soome, saksa, kreeka, jaapani ja prantsuse keelt.

www.mpartner.ee

Hetkel kuum