4. veebruar 2016
Jaga lugu:

Juubel: IE Tarkvara on loonud suuri infosüsteeme juba 25 aastat

IE Tarkvara töökas meeskond: Andres Tsengov, Maksim Lutsiv, Andres Lomp ja Jaak Pahapill. Pildilt puudub kollektiivi naispoole esindaja Kairit Pajula.  

Kui infosüsteemide arendaja IE Tarkvara 25 aastat tagasi loodi, tegelesid enamiku Eesti ettevõtete infotehnoloogia haldamise ja arendamisega põhiliselt nende endi IT-osakonnad. Täna on aga toimunud spetsialiseerumine ja turg on oluliselt muutunud.

IE Tarkvara OÜMeistri 10, Tallinn              Tel: 665 4310e-post: andres@iesoft.eewww.iesoft.ee

“Äri- ja IT-maailm olid 25 aastat tagasi hoopis teised. Olid klient-server-lahendused ehk äriteadmised olid enamjaolt lauaarvutis ja veidi serveris. Seejärel nihkusid teadmised serveritesse ning nüüd on need juba jaotunud nutiseadmete rakendustesse,” toob IE Tarkvara tegevjuht Andres Lomp välja. “Tollal tegelesid suured ettevõtted ise oma infotehnoloogia haldamise ja arendamisega, täna aga püütakse IT-alane sisse osta, sest kõigega ei jõua isegi suurfirma tegeleda. Ise süvenetakse suurettevõtetes oma valdkonda, mitte niivõrd IT-sse.”

Ta lisab, et paraku on asjade sellise käigu puhul oht, et organisatsioonid kaotavad oma äriprotsessides toimuvast detailse ülevaate, sest kasutavad kellegi teise lahendusi ja loogikat. “Siinkohal tulevadki appi IT-arendajad, kes peavad ajaga kaasas käima,  olema kursis uute tehnoloogiatega ning arvestama iga organisatsiooni eripärasid – olema usaldusväärsed koostööpartnerid.  Nende muutustega peab arvestama. Ent samas tasub meeles pidada, et tark ei torma. Seega tuleb osata jääda oma valdkonnale truuks – müüa oma tugevaid külgi.”

IE Tarkvara üks tugevus on võime automatiseerida mitte üksnes kliendi, vaid ka enda igapäevategevusi – kõik rutiinne kirjutatakse koodi. Arvuti tuleb teha enda abiliseks ning aastate jooksul loodud programmid on loodud korduskasutatavateks ning ootavad oma aega nagu legoklotside kogum. Neid saab uutes projektides  ikka ja jälle uuesti kasutada ja väikeste lisadega täiesti uusi asju ehitada. See on omamoodi materialiseerunud kogemus, sest kõik luuaksegi algusest peale ja planeeritult korduskasutatavana.

Klientide mured tuleb mõelda lihtsaks

IE Tarkvara süsteeme kasutavad oma töös nii Telia Eesti, kindlustusettevõtete If P&C Insurance’i ja Inges Kindlustuse ning Eesti Liikluskindlustuse Fondi klienditeenindajad. Palju aastaid töötas IE Tarkvara lahendusel ka päästeameti infosüsteem.

“Sageli on nii, et kliendi probleem tundub keeruline ning raskustest läbinärimine võtab aega. See on kõige põnevam osa tööst: mõelda keerukas asi lihtsaks ning leida sellele lihtne lahendus. See on üks meie tugevamaid külgi – suuta keeruline probleem dekomponeerida paljudeks lihtsateks objektideks,” räägib Lomp. 

Ingliskeelse nimega IE Software loodi 1991. aastal Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudi ja USA insenerifirma TIW Systems Ltd ühisettevõtte INTEX tütarfirmana. Töötajaskond moodustati instituudi programmeerimise automatiseerimisega tegelenud tarkvara osakonna baasil, algkapital pärines USAst. Alustati ekspertsüsteemidega. Kuid peatselt pühenduti SQL-andmebaasidele ja 1994. aastal kasvas ettevõttest välja eraaktsiaselts. Andres Lombi sõnul ei ole kunagi eelistatud üht tegevusvaldkonda teisele.  See oli omamoodi esimene pealesunnitud muutus – aja nõue. Sel ajal ja tänagi ei olda valmis tellima puhtalt ekspertsüsteeme. Samas iga IE Tarkvara loodav süsteem sisaldab ekspertsüsteemide komponente, mida meelsasti ka klientide lahendustesse lisatakse.

Algul oli ettevõtte tugevaimaks küljeks hea teoreetiline ettevalmistus, sest tunti hästi andmebaaside teooriat ja oldi kursis objektorienteeritud lähenemisega, ja pikaajaline programmeerimise kogemus – oldi osalenud mitmetes suurtes üleliidulistes programmeerimise projektides. See teoreetiline pagas oli kasuks telekomide tootemudeli mõistmisel (TMF – tootemudel). “Näeme tänaseni, kui raske on klientidel neid üldistatud/teoreetilisi lähenemisi mõista ja seda eriti töökogemusteta töötajatel,” sõnab Lomp. “Meile aga oli ja on see tänagi imelihtne – dekomponeerida loodav süsteem nii, et keerukaid telekomi tooteid saab pigem konfida kasutajaliideses kui kodeerida jälle ja jälle programmeerimiskeeles. See omakorda võimaldab teha kliendil oma toodetes kiireid uuendusi, seega muutuda ajas kiirelt!”

Sageli on nii, et kliendi probleem tundub keeruline ning raskustest läbinärimine võtab aega. See on kõige põnevam osa tööst: mõelda keerukas asi lihtsaks ning leida sellele lihtne lahendus.

Programmeerimine on loominguline tegevus

Täna tegeleb IE Tarkvara põhiliselt suurte (kus on kasutusel mitme arendaja süsteemid, mis tuleb koos tegutsema panna) infosüsteemide väljatöötamisega ja annab nõu nende rakendamiseks infosüsteemide loomisel. Samuti arendatakse edasi  igapäevatööks kasulikke arendusvahendeid, et muuta loodavad infosüsteemid töökindlateks ja lihtsustada nende väljatöötamist. Oma igapäevatöös kasutatakse Oracle Corporationi  ja paljude teiste firmade erinevaid infosüsteemide väljatöötamist toetavaid vahendeid.

Telia Eesti ehk varasema Elioniga kestab arendusfirmal aastakümnete pikkune koostöö, kunagise Eesti Telefoni projektile asetati nurgakivi aastal 1995. Poole aastaga valmistas IE Tarkvara ette nõutud funktsionaalsuses infosüsteemi.  Alguses plaanis klient osta terviklahenduse välismaalt, kuid IE Tarkvara oli abiks paindlikuma, läbipaistvama ja paremini toimiva arveldussüsteemi väljatöötamisel, mida kasutatakse Telia Eestis tänaseni.

IE Tarkvaras on pikaajaline kogemus telekomi valdkonnas, sest seal on loodud arveldussüsteem, toodete müügisüsteemi jne, ja kindlustuse sektoris, kus on loodud riigi liikluskindlustuse süsteem, mitmete kindlustuste müügisüsteemid.  Ettevõte tunneb hästi nende klientide äriloogikat ning suudab seepärast minimaalsete kliendipoolsete pingutusega pakkuda potentsiaalsele tellijale neis valdkondades terviklahendusi.

“Oskame hästi arendada Oracle’i andmebaase, projekteerida jätkusuutlikku ja ajas suhteliselt muutumatut andmebaasi põhja ning hallata ärireegleid andmebaasis, tagades nende korduskasutatavuse terves organisatsioonis. Samuti on meie tugevuseks integreerida olemasolevaid süsteeme ehk andmebaase ja kasutajaliideseid omavahel, projekteerida andmebaasile korduskasutatavaid IT-teenuseid ja publitseerida andmeid, kasutades niinimetatud RESTFUL- või SOAP-protokolle. Tunneme hästi integreerimise kaasaegseid põhimõtteid ning oleme neid integreerimise meetodeid kasutanud pikaajaliselt oma klientide juures nii telekomis kui ka kindlustuses,” loetleb Andres Lomp.

Samuti võimaldavad IE Tarkvara Oracle’i arendusvahendite kasutamise kogemused vähendada kasutajaliidese disaini ja projekteerimise kulusid kordades. Kasutajaliidesed andmebaasile – need luuakse imekiiresti  – siin on pea kõik tegevused automatiseeritud.

IE Tarkvara rõhub põhjalikkusele ja kvaliteedile ning kollektiiv suhtub ülesannetesse loominguliselt. Kõige olulisem on tegevjuhi sõnul tunda töö vastu lakkamatut huvi ja mitte rutiini langeda.  “Töö on meil huvitav. Silm särab. Ja sellel väikesel kollektiivil jääb aega ülegi – oleme valmis koostööd tegema ka uute klientidega. Ajaressurssi on veel varuks ka uutele tellijatele.”

Jaga lugu:
Hetkel kuum