„Tööle kaasa!” algatus aitab ettevõtjatel avastada noori talente

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on ettevõtjate jaoks järjest suurenev probleem. Tööturg on muutunud ning tublide ja hakkajate noorte leidmine ettevõtte ridadesse võib kujuneda vägagi raskeks ülesandeks. Üheks võimaluseks anda koolilastele aimu oma töö spetsiifikast ning avastada noori talente on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt algatatud projekt „Tööle kaasa!”, millega saavad ühineda kõik ettevõtted ja koolid.

„Noorte tööeluks ettevalmistamisel saavad koolid ja ettevõtted koostööd tehes palju ära teha. Üheks võimaluseks on „Tööle kaasa“ algatus, millega kutsume tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi. Nii tekib noortel seos koolis õpitava ja töömaailmas tehtava vahel ning kujuneb arusaam, mis on töö, millised on erinevad ametid ja mis sellega kaasneb. Noorte tööellu kaasamisel oskaksid noored teha teadlikumaid karjäärivalikuid ning oleksid motiveeritumad oma tulevast eriala õppima,” selgitab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht Liisi Hansen.

Ta lisab, et mooduseid, kuidas noortele reaalset töömaailma tutvustada, on mitmeid – neid tuleb lihtsalt leida. Esimesed karjäärialased valikud, kas, kus ja mida edasi õppida, tehakse juba põhikooli lõpus. Mida varem tekib noorel ülevaade töömaailmas toimuvast, seda teadlikumalt ta oma valikuid teeb.

Karjääriõppes on oluline nii teoreetiline pool kui ka praktiline töömaailmaga tutvumine. Tunnustust väärivad koolid, kus karjääriõppele lähenetakse süsteemselt ning toimib hea ja praktiline koostöö ettevõtetega. Ja et selline lähenemine leviks laiemalt, kutsus Eesti Kaubandus-Tööstukoda ellu algatuse „Tööle kaasa!“, mille koostööpartneriteks on SA Innove, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Töötukassa. Algatuse elluviimist toetab ka Hasartmängumaksu Nõukogu.

Hea võimalus lasta noortel tutvuda ettevõtte ja ametite sisuga

Algatuse idee seisneb Hanseni sõnul selles, et 18.−22. veebruaril 2019 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. „Õpilased, lapsed ja noored saavad teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näevad ja saavad teada, mis on nende vanemate igapäevatöö, tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus. Samuti aitab see mõista, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis!”

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Lapsevanemale pakub aga algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid. Ja koolil võimaldab osalemine teha lapsevanematega koostööd, mis praktilisel moel rikastab karjääriõpet.

Liisi Hansen, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht

Koolide poolt osaleti mullu peamiselt üksikute klasside kaupa, nii et „Tööle kaasa!“ raames läks iga laps oma vanema tööga tutvuma ja hiljem toimus koolis kogemuste vahetamine

2018. aastal esmakordselt toimunud „Tööle kaasa!” projektis osalenud ettevõtted ja koolid täitsid ka tagasisideankeedi, mis andis hea ülevaate osalenute kogemustest ja algatuse vajalikkusest. „Meie põhilised edu mõõdikud ongi osalenute arv ja tagasiside,” selgitab Hansen, lisades, et suureks rõõmuks oli tagasiside valdavalt väga positiivne. „Toodi välja, et sellist algatust oli väga vaja. Lapsevanem ongi ju kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui seda teha veel teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem.”

Osalenute seas oli mitmeid tööandjaid, kes tõid tagasisidena välja, et tavaliselt nende töökohas ei ole vanematel võimalik lapsi kaasa võtta. See algatus aga andis võimaluse organiseeritult kogu kollektiiviga seda teha. Samas andis tööandjale ka võimaluse oma valdkonda tutvustada. „Seejuures märgiti ära, et algatuse korraldajate poolt ette valmistatud juhendid nii koolile kui ka tööandjale, kuidas „Tööle kaasa!“ päeva paremini ette valmistada ja korraldada, olid väga suureks abiks. Kõige rohkem toodi välja seda, et algatuses osalemine tõi töökeskkonda palju positiivset energiat ja elevust ning tõstis motivatsiooni,” räägib Hansen.

Koolide poolt osaleti mullu peamiselt üksikute klasside kaupa, nii et „Tööle kaasa!“ raames läks iga laps oma vanema tööga tutvuma ja hiljem toimus koolis kogemuste vahetamine. Seejuures võib eduloona tuua välja näiteks selle, et Tartu Hansa Kool osales kogu kooliga. Oli ka koole, kus õpilased käisid tutvumas oma vanemate tööga, aga kool kui organisatsioon, registreerus ka tööandjana ehk siis kõik kooli töötajad võtsid oma lapsed tööle kaasa, et tutvustada erinevaid ameteid koolis.

Oli ka tööandjaid, kellele andis algatuses osalemine käegakatsutavaid tulemusi juba samal aastal: osalenud töötajate lapsed hakkasid valdkonna vastu rohkem huvi tundma ning tulid ettevõttesse suveks tööle või läksidki valdkonnaga seotud eriala õppima.

2018. aastal võttis “Tööle kaasa!” algatusest osa ka kaubandus-tööstuskoda. Sten-Artur (10) osales muuhulgas Swedbankis toimunud koosolekul.  

Mullu osales 1600 õpilast, tänavu soovitakse kaasata poole rohkem noori

Algatuses osalesid koolid ja tööandjad üle Eesti, nii suured kui väikesed ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- tootmis ettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jne. Samuti oli ameteid, mida noortele tutvustati seinast seina, näiteks advokaat, arst, logistik, balletitantsija, lennujuht, raamatupidaja, vanglaametnik, päästja, personali spetsialist, filmifestivali korraldaja, laotöötaja, klienditeenindaja jne.

Kui esimesel aastal osales kokku ligi 500 tööandjat, ligi 200 kooli ja üle 1600 õpilase ning algatus oli suunatud peamiselt 7.-9. klassis õppivatele lastele, siis tööandjate ja koolide tagasiside järgi oodati kaasamist ka nooremas vanusegrupis. „Seega laiendame 2019. aastal juba 1.-9. klaasis õppivatele lastele ning soovime jõuda vähemalt 3000 õpilaseni. Pikemas plaanis soovime, et tulevikus oleks „Tööle kaasa!“ õppepäev loomulik ja teadlikult planeeritud sündmus, mida tööandjad ja koolid koostöös laste teadlikkuse tõstmiseks korraldavad,” ütleb Hansen.

Kui Sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa

Kommentaarid mullustelt „Tööle kaasa!” osalejatelt:

Põllumajandusettevõtet Konekesko Eesti külastas algatuse raames 23 last. „Sellised toredad algatused annavad lastele parema ettekujutuse erinevatest tööelu valdkondadest ja nende toimimisest, et siis tulevikus oleks lihtsam teha valikuid eriala suhtes. See on hea võimalus silmaringi laiendada,“ kinnitas Konekesko Eesti turundusjuht Lola Tehver.

Kodumaise toidutootja Salvesti tegevustega käis tutvumas 14 ettevõtte töötaja last. „Nii lapsevanemad kui õpilased olid väga tänulikud võimaluse eest tutvuda meie ettevõtte erinevate tööde-tegemistega. Lisaks tekitas algatus kõikides ettevõtte töötajates positiivset elevust ning rõõmu,“ selgitas Salvesti personalijuht Alice Ellamik.

Hetkel kuum